STRATEGICKÉ a PODPŮRNÉ PROJEKTY ÚSTECKÉHO KRAJE
 
Ústecký kraj připravuje konkrétní strategické projekty dokládající skutečnost, že odpovědné subjekty a orgány veřejné správy na území regionu po vzájemných konzultacích a diskuzích přišli s celou řadou vizí jeho rozvoje v době po ukončení těžby uhlí. Spolupráce Ústeckého kraje probíhá s obcemi, univerzitami (UJEP a ČVÚT) a soukromou sférou. Cílem je co možná nejschůdnější cestou přispět k maximálně efektivní a úspěšné transformaci Ústeckého kraje do období po těžbě hnědého uhlí. Přechod do období, kdy těžba hnědého uhlí přestane být jednou z páteřních ekonomických aktivit v regionu, jednoznačně předpokládá proměnu hospodářství (diverzifikace výroby, rozvoj služeb) spolu s rekvalifikacemi zaměstnanců z odvětví těžby nerostných surovin, zejména hnědého uhlí. Na tento proces je možné využít finanční prostředky z Fondu pro spravedlivou transformaci.
 
Oblastí, jejichž rozvoj je do značné míry vázán na zmíněný finanční nástroj Evropské unie, je celá řada. Pohybujeme se na poli digitalizace (Digitální platforma Ústeckého kraje PORTABO) a různých sektorových opatření zahrnujících podporu výzkumu, vzdělanosti, energetických úspor, čistých energií (alternativní zdroje energie), rozvoje odpadového hospodářství, revitalizace krajiny po těžbě spojená s jejím dalším ekonomickým a energetickým využitím, rozvoj a inovace zdravotnických služeb, a mnoha dalších oblastí. Např. prostředky Fondu pro spravedlivou transformaci budou postiženým regionů k dispozici od roku 2021. „Ze 7, 5 mld. Euro, jimiž fond disponuje, by měla Česká republika získat 580 milionů Euro, což je v přepočtu 15 mld. Kč. Alokace Fondu pro spravedlivou transformaci vychází ze tří zdrojů. Vyjma vlastních zdrojů JTF jde o příspěvek Evropské investiční banky, část alokace programu InvestEU spravovaný Evropskou komisí a národní spolufinancování. Program InvestEU bude zaměřen na čtyři hlavní oblasti: udržitelná infrastruktura, výzkum, inovace a digitalizace, malé a střední podniky a sociální investice a dovednosti.

 

 

Strategické projekty Ústeckého kraje

 
Předpokládané zdroje financování strategických a podpůrných projektů:
 
 • Operační program Technologie a Aplikace pro Konkurenceschopnost (OPTAK)
 • Integrovaný regionální operační program, IROP (e-government), nástupce IROP
 • Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI)
 • Národní dotační tituly.
 • Evropské strukturální a investiční fondy (ESIF 2021+)
 • Operační program Jan Amos Komenský (OPJAK)
 • Grantová agentura České republiky
 • Technologická agentura České republiky (TAČR - Národní centra kompetence, program ETA)
 • Mezinárodní programy
 • Just Transition Fund (EU a Ústecký kraj)
 • Inovační fond EK
 • Modernizační fond ČR
 • Vlastní zdroje Ústeckého kraje
 • Schválené resortní programy
 • Operační program životní prostředí
 • Státní fond životního prostředí
 • Ministerstvo zdravotnictví - připravovaný Národní dotační titul
 • Evropská investiční banka (EIB)
 
Co je to HUB
 
HUB je prostor, kde se lidé setkávají, propojují a vzájemně si pomáhají a inspirují se. HUB spojuje, nebo ještě lépe řečeno, propojuje směry, myšlenky, lidi a jejich projekty. HUB představuje prostředí, kde je možné domluvit schůzku, občas mít tiskárnu, pracovní stůl, zasedací místnost s projektorem, apod. Práce v HUBu přiměje k zamyšlení, komu je možné svou prací (projektem), podnikáním, prospět a jak je možné svět udělat v dané oblasti lepším. Jednou z hodnot HUBu je podpora společensky prospěšného podnikání a ten, kdo v HUBu pracuje, se k této myšlence jaksi samovolně připojuje. HUB dává svým členům k dispozici prostory pro konference, menší i větší setkání nebo workshopy, tak neustále žije. Je zde neustálý přísun inspirace, podnětů a informací. HUBu je výhodným meeting pointem, startupovým inkubátorem a open space v dobrém slova smyslu. HUB je základnou pro coworking, jehož pilíři jsou: komunita, spolupráce, otevřenost, dostupnost. Coworking tak vytváří ideální pracovní plochu pro samostatnou práci či spolupráci pro různé osoby.
 
Principy HUBu:
 
 • inspirativní coworkingový prostor
 • plně vybavená kancelář
 • pronájem konferenčních prostor
 • nejrůznější networkingové akce
 • příležitost pro rozvoj myšlenek, projektů nebo podnikání

diskuze 

 

Počasí v regionu »

Panorama 360° »

 

Úvod|Cíle/Trasy|Multimédia|Rekultivovaná území|Místo pro podnikání|RSK UK|Akce|Kontakt

 

 

 

 

 

 

 

 

Rekultivovaná území ÚK » Rekultivovaná území » Platforma pro uhelné regiony v transformaci » Strategické projekty Ústeckého kraje

| | cesky deutsch english
repliky breitling

 


             


© Insion 2020