STŘIMICKÁ výsypka

 

. . . . . . . . . . .

 

Střimická výsypka se rozprostírá mezi obcí Braňany a vrchem Špičák. Název nese po bývalé obci Střimice, která se nacházela mezi původním městem Most a Braňany. Zeminy nejprve pocházely z dolu Ležáky, který vznikl v roce 1945 z bývalého dolu Richard. Později sem byly směrovány i nadložní zeminy z rozvíjejících se lomů Maxim Gorkij a Most a došlo tak k zasypání vyuhlené zbytkové jámy dolu Ležáky. Celková rozloha výsypky je asi 600 ha. První rekultivace východních svahů výsypky byly zahájeny v roce 1984. Na tělese výsypky byla obnovena silnice mezi Mostem a Braňany a na náhorní plošině bylo vybudováno letiště jako náhrada za zlikvidované libkovické letiště. Rekultivace výsypky byla ukončena v roce 2008.

 

 

Výsypky představují jeden z doprovodných jevů těžby nerostných surovin, v Ústeckém kraji tedy především těžby hnědého uhlí. V zájmu obyvatel pánevních okresů i těžebních podniků je jejich co nejrychlejší úprava a postupné začlenění takto nově vzniklé krajiny do ekosystému území. Jde o procesy, které by bez zásahu člověka trvaly minimálně desítky let, ovšem v případě nepříznivého složení hornin sypaných na výsypku by k nim patrně vůbec nedošlo. Proto nabývají rekultivační práce na výsypkách severočeské pánve stále většího významu. Povrchová těžba se, oproti hlubinné, vyznačuje vyšší roční těžbou, nižšími těžebními náklady, ale hlavně také devastací všech složek prostředí, ve kterém je provozována (Štýs, 1981). Negativními vlivy je zasaženo velké množství obyvatel. Nejvyšší koncentrace obyvatel je soustředěná kolem měst Teplice, Chomutov, Most a Ústí nad Labem (Vráblíková & Vráblík, 2002; Beránek, 2009; Vráblíková a kol. 2007), v jejichž blízkosti se vyskytují nebo vyskytovaly aktivní povrchové doly. Z těchto důvodů je rychlost a kvalita rekultivací ploch zasažených těžbou nerostných surovin významným faktorem krajinotvorby.

diskuze 

 

Počasí v regionu »

Panorama 360° »

 

Úvod|Cíle/Trasy|Multimédia|Rekultivovaná území|Místo pro podnikání|RSK UK|Akce|Kontakt

 

 

 

 

 

 

 

 

Rekultivovaná území ÚK » Rekultivovaná území » Výsypky » okres Most » STŘIMICKÁ výsypka

| | cesky deutsch english
repliky breitling

 


             


© Insion 2020