"NOC KOSTELŮ 2016 V ÚSTÍ NAD LABEM"

"NOC KOSTELŮ 2016 V ÚSTÍ NAD LABEM"

10.06.2016 | Ústí nad Labem

Datum: 10. června 2016 Místo: Ústí nad Labem 

Kostel Nanebevzetí Panny Marie

Zveme všechny zájemce, nejen z řad věřících, na již tradiční akci Noc kostelů do kostela Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Labem. Přijďte v pátek 10. června 2016. Začínáme v 18:00, resp. 19:00 hodin.

Zmíněný římskokatolický arciděkanský kostel se nachází v centru města nedaleko Mírového náměstí. Od nedávna jej obklopuje obchodní centrum Forum, přesto jeho šikmá věž zůstává jednou z dominant města.

Dnešní novogotická podoba kostela pochází z konce 19. století. Nejcennějším prvkem vnitřního zařízení je pozdně gotický křídlový oltář. Při bombardování města v dubnu 1945 byl kostel silně poškozen a jeho věž se vychýlila asi o dva metry, čímž se stala nejšikmější věží střední Evropy.

PROGRAM NOCI KOSTELŮ
18:00 - 19:00 hodin: Mše svatá za obyvatele města Ústí nad Labem
19:00 - 20:30 hodin: Výzvy současné společnosti
- přednáška bývalého velvyslance České republiky ve Francii P. Fišera
21:00 - 22:00 hodin: Mé Requiem Hudební vystoupení J. Suchánka, H. Slanařové a S. Němce
22:00 - 23:30 hodin: Volná prohlídka kostela a kůru
23:30 - 24:00 hodin: Modlitba za úmysly návštěvníků kostela

Ke kostelu je možné přijít z vlakového hlavního nádraží ulicí Hradiště, kolem kostela sv. Vojtěcha (asi 5 min.). Z autobusové zastávky Malá Hradební se dostanete ke kostelu průchodem nákupního centra Forum (asi 1 min.).

Kontakt pro Noc kostelů - Petr Hauf zde

Více informací naleznete zde.

Bílinská ul.
400 01 Ústí nad Labem

 

Kostel apoštola Pavla

Přijďte se podívat také do kostela apoštola Pavla v Horově ulici. Jde původně o kostel německé evangelické církve. Základní kámen byl položen 28. září roku 1904 a stavba byla dokončena roku 1906. Chrám apoštola Pavla je jednoduchou pseudorománskou stavbou s polokruhovou apsidou v závěru a 40 metrovou věží. Fasáda je z režného cihlového zdiva a okna jsou půlkruhově zaklenutá.

Návštěvníky čeká mezi 18:00 a 23:00 hodinou komentovaná prohlídka chrámu s výkladem k historii objektu.

Kostel díky výbuchu bomby 17. dubna roku 1945 přišel o veškerá původní okna. Okna vyla původně zdobena výjevy ze života Krista. Také v apsidě se nacházela tři okna a dvě krajní znázorňovala apoštoly Petra a Pavla. Prostřední zdobily ornamenty. Dnes je prostor oken zazděn.

Po druhé světové válce byl kostel převzat církvemi, které si jsou po konfesní stránce nejbližší. Dohodu o spoluvlastnictví spolu uzavřeli Církev československá husitská a Církev českobratrská evangelická.
Kostel leží v centru města v Horově ulici 12, od Hlavního nádraží se dá během deseti minut dojít přes Mírové náměstí pěšky.

Kontakt pro Noc kostelů -  Mgr. Michaela R. Kajlíková zde.

Více informací naleznete zde.

Horova 12
400 01 Ústí nad Labem
Ústí nad Labem, kostel sv. Vojtěcha

 

Klášterní kostel svatého Vojtěcha

V rámci Noci kostelů 2016 je pro širokou veřejnost zpřístupněn také dominikánský kostel svatého Vojtěcha. Na zájemce čeká tento program:

PROGRAM NOCI KOSTELŮ
19:00 - 19:30 hodin: Modlitba Nešpor
19:30 - 22:00 hodin: Volná prohlídka kostela a kůru
22:00 - 23:00 hodin: Z historie kostela a kláštera - přednáška ředitele ústeckého muzea V. Houfka
23:00 - 23:30 hodin: Kompletář - Modlitba na závěr dne

První písemná zpráva, která se týká přímo kostela sv. Vojtěcha, pochází z roku 1342. Současný kostel byl vybudován v letech 1704 až v letech 1734, kdy došlo ke komplexní přestavbě. Na stavbě se zásadním způsobem podílel významný litoměřický barokní stavitel Octavio Broggio. Kolem roku 1840 byl klášter dominikánů dotčen radikálnější přestavbou v souvislosti s rušením městských hradeb a bran. Byla ponechána jen část jižní obvodové zdi, která dříve nahrazovala městskou hradbu. V 60. letech 20. stol. (1971) byly prostory kostela adaptovány na městskou výstavní a koncertní síň Bedřicha Smetany. Roku 1990 byl areál vrácen dominikánům.

Kontakt pro Noc kostelů - Petr Hauf zde.

Více informací naleznete zde.

Hradiště 4/97
400 01 Ústí nad Labem

 

Ústí nad Labem - Střekov, kostel Nejsvětější Trojice

V rámci Noci kostelů můžete navštívit také kostel Nejsvětější Trojice v Ústí nad Labem – Střekově. Zájemci se zde mohou těšit na následující program:

18:00 - 19:00 hodin: koncert žáku ZUŠ Husova, působící při ZŠ Velké Březno
- biblický příběh dětí z Dětského domova na Střekově
19:15 - 19:40 hodin: koncert Ústeckého pěveckého sboru pod vedením PhDr. Jiřího Magasanika
20:00 - 20:30 hodin: koncert Střekovského chrámového sboru pod vedením Kamila Kříže

Kostel je otevřen od 18:00 do 22:00 hodin. Během tato doby na návštěvníky čeká:

- ukázka liturgických oděvů, nádob a knih
- výstava Biblí, paškálů a encyklopedií
- ochutnávka mešního vína
- prohlídka kůru
- zodpovídání dotazů
- soukromá modlitba

Novobarokní kostel Nejsvětější Trojice postaven v letech 1901-1903 pro rychle se rozrůstající Střekov. Architektem byl Max Loos von Losimfeldt. Stavba měla zkrášlit údolí Labe.

Za druhé světové války kostel velmi utrpěl při bombardování 16. 12. 1944, kdy bomby dopadly těsně vedle kostela. V průběhu let 1980 - 1995 byl upraven interiér, opravena střecha a obnovena fasáda kostela. Kostel je udržován z darů věřících.

Při východu z kostela Nanebevzetí Panny Marie (kostel se šikmou věží) projít vlevo OC Forum do ulice Malá Hradební, tam sejít dolu po schodech směrem ke kruhovému objezdu. Kostel je vidět po levé straně. Přejít řeku Labe po lávce na železničním mostě. Na střekovské straně ulicí Žukovova pokračovat kolem Činoherního studia a pošty, pořád touto ulicí nahoru kolem někdejší Setuzy.

Kontakt pro Noc kostelů - Petr Vít zde.

Více informací naleznete zde.

Jeseninova 1
Ústí nad Labem 3 - Střekov

 

Noc Kostelů 2016
Ing. Kristýna Solničková, MBA - koordinátorka pro Ústecký kraj

 

Tel.:+ 420 731 402 553

E-mail: solnickova@dltm.cz

Internet: http://www.nockostelu.cz

 

23.12. | „ÚSTECKÉ VÁNOCE V ROCE 2020“ »

18.12. | „VÝSTAVA V KRÁSNÉM BŘEZNĚ: PŘEMYSL OTAKAR II. - KRÁL, RYTÍŘ, ZAKLADATEL“ »

30.11. | „LABSKÁ STEZKA MEZI ÚSTÍM NAD LABEM A DĚČÍNEM“ »

31.10. | „NEJSME TU SAMI – PŘÍBĚHY NAŠICH MENŠIN V ÚSTÍ NAD LABEM“ »

30.09. | „VERNISÁŽ A VÝSTAVA LETNÍ BŘEH MOST“ »

22.09. | „EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY 2020 V ÚSTÍ NAD LABEM“ »

20.09. | „DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ 2020 V ÚSTÍ NAD LABEM“ »

18.09. | „DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ V KRÁSNÉM BŘEZNĚ“ »

16.09. | „T-MOBILE OLYMPIJSKÝ BĚH V ÚSTÍ NAD LABEM“ »

16.09. | „DEN PRO ZDRAVÍ 2020 V ÚSTÍ NAD LABEM“ »

13.09. | „DEN HMYZU V ZOO ÚSTÍ NAD LABEM 2020“ »

12.09. | „PORTA BOHEMICA 2020 - TURISTICKÝ POCHOD PO ČESKÉM STŘEDOHOŘÍ“ »

12.09. | „POHÁDKOVÁ CESTA S DLOUHONOHÝMI SKŘÍTKY“ »

10.09. | „NO FUTURE: VEZEME DĚTI NA PARNÍM STROJI DO VIRTUÁLNÍ REALITY“ »

30.08. | „ZA POHÁDKOU NA ZÁMEK VELKÉ BŘEZNO“ »

28.08. | „ÚNIKOVÁ HRA KLÍČ KE KADANI“ »

22.08. | „DIVADELNÍ ZAHRADA 2020 V ÚSTÍ NAD LABEM“ »

22.08. | „HUDEBNÍ LÉTO NA ZÁMKU PLOSKOVICE 2020“ »

22.08. | „MAKOVÉ SLAVNOSTI NA ZÁMKU PLOSKOVICE“ »

22.08. | „XTERRA MILADATLON 2020 – ÚSTÍ NAD LABEM“ »

17.08. | „DEN S MARMELÁDOU“ »

14.08. | „STŘEKOVSKÉ HUDEBNÍ LÉTO“ »

12.08. | „COOL HIGHJUMP TOUR V ÚSTÍ NAD LABEM“ »

26.07. | „POHÁDKOVÉ LÉTO NA ZÁMKU VE VELKÉM BŘEZNĚ“ »

18.07. | „ÚSTECKÝ BEERFEST 2020“ »

18.07. | „POUŤ KE SV. MÁŘÍ MAGDALÉNĚ V SKANZENU ZUBRNICE“ »

31.05. | „ÚSTECKÁ ZOO OTEVÍRÁ NA PRVNÍHO MÁJE 2020“ »

30.04. | „SAMETOVÁ REVOLUCE A PAMÁTKY V SEVEROZÁPADNÍCH ČECHÁCH“ »

21.03. | „ZAHÁJENÍ SEZONY NA HRADĚ STŘEKOV“ »

15.02. | „MASOPUST V ZUBRNICÍCH“ »

15.02. | „ÚSTECKÝ MASOPUST 2020“ »

15.02. | „DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ – SEVEROČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA ÚSTÍ NAD LABEM“ »

15.02. | „MASOPUST V BRNÉ 2020“ »

30.01. | „PŘÍPRAVA ARCHITEKTONICKÉ SOUTĚŽE JEZERO MILADA“ »

26.01. | „DĚTI NEPŘÍTELE – ÚSTÍ NAD LABEM“ »

10.12. | „UHERSKÁ KRÁLOVSKÁ KORUNA PRO ČESKÉHO PRINCE“ »

30.11. | „ADVENTNÍ TRHY V MUZEU – ÚSTÍ NAD LABEM“ »

10.11. | MARTIN Z TOURS NA ZÁMKU PLOSKOVICE“ »

03.11. | „50. MEZINÁRODNÍ TANEČNÍ FESTIVAL ÚSTÍ NAD LABEM“ »

02.11. | „VELKÁ CENA ÚSTÍ NAD LABEM V KRASOBRUSLENÍ“ »

30.10. | „PODZIMNÍ PRÁZDNINY V ZOO ÚSTÍ NAD LABEM“ »

28.10. | „ZUBRNICKÝ MOTORÁČEK: ÚSTÍ NAD LABEM – VELKÉ BŘEZNO – ZUBRNICE“ »

28.10. | „UKONČENÍ ZÁMECKÉ SEZONY 2019 - STÁTNÍ ZÁMEK BENEŠOV NAD PLOUČNICÍ“ »

25.10. | „NA ZÁMKU STRAŠÍ - STÁTNÍ ZÁMEK BENEŠOV NAD PLOUČNICÍ“ »

20.10. | „PODZIM NA VESNICI - PROGRAM VE SKANZENU ZUBRNICE“ »

06.10. | „KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY PARKU NA ZÁMKU PLOSKOVICE“ »

14.09. | „OSLAVA 770 LET KRÁLOVSKÉHO MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM“ »

24.08. | „DIVADELNÍ ZAHRADA 2019 – ÚSTÍ NAD LABEM“ »

23.08. | "VEČERNÍ KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA V ZOO ÚSTÍ NAD LABEM“ »

23.08. | „STŘEKOVSKÉ HUDEBNÍ LÉTO 2019 – ÚSTÍ NAD LABEM“ »

diskuze

 

Počasí v regionu »

Panorama 360° »

Úvod|Cíle/Trasy|Multimédia|Transformace a rekultivace území|Místo pro podnikání|RSK UK|Akce|Kontakt

 

 

 

 

 

 

 

 

Rekultivovaná území ÚK » "NOC KOSTELŮ 2016 V ÚSTÍ NAD LABEM" | Akce

| | cesky deutsch english