„VIRTUÁLNÍ NÁVŠTĚVA OBLASTNÍHO MUZEA V CHOMUTOVĚ“

„VIRTUÁLNÍ NÁVŠTĚVA OBLASTNÍHO MUZEA V CHOMUTOVĚ“

30.11.2020 | Chomutov

Datum: 9. října až 30. listopadu 2020 Místo: Chomutov 
Oblastní muzeum v Chomutově se nachází v budově historické radnice a kostela sv. Kateřiny na náměstí 1. máje a expozice jsou také v Domě Jiřího Popela z Lobkowicz na Palackého ulici. Jeho fondy tvoří 29 podsbírek a více než 221 tisíc sbírkových předmětů. Expozice v radnici je zaměřena především na umění, v Domě Jiřího Popela z Lobkowicz najdete vše o Krušných horách. V současné epidemické situaci, kdy jsou mj. zavřena všechny muzea na území České republiky, nabízí oblastní muzeum a Galerie výtvarného umění v Mostě několik virtuálních výstav.
 
Expozice na radnici je zaměřena na historické sochy, plastiky a obrazy. Výstavní expozice v areálu bývalé jezuitské koleje v Palackého ulici, v Domě Jiřího Popela z Lobkowicz, se expozice věnuje Krušným horám.
 
V budově radnice se nachází stálé expozice: Všemu světu na útěchu (Sochařství a malířství na Chomutovsku a Kadaňsku 1350-1590), Fialův pohyblivý betlém a Lapidárium kamenné plastiky. Ve stálé expozici Oblastního muzea v Chomutově, v historických prostorách radnice, je od září 2020, instalován vzácný pozdně gotický oltář sv. Barbory. Pochází z doby kolem roku 1525, pravděpodobně vznikl v dílně saského malíře Hanse Hesseho. Technologicky i časově náročné restaurování cenného díla v dílně akad. malíře Maria Krále z Brna bylo možné zásluhou přeshraničnímu projektu Umění pozdního středověku v hornické oblasti Krušnohoří financovaného z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Hlavním koordinátorem projektu je Ústecký kraj. Pečlivé restaurování za pomoci využití moderních průzkumných metod vrátilo oltáři živou barevnost, plnost zlacených ploch a nechalo vyniknout řadě precizně vytvořených detailů. Prostřednictvím česko-německé spolupráce se podařilo vzácnou památku zabezpečit a zachovat ji pro příští generace.
 
V Domě Jiřího Popela z Lobkowicz je instalována expozice Minerály a horniny Krušných hor, Květena Krušných hor, Svět Krušných hor (lidové umění a řemesla ze Ströherské sbírky), Pohledy do pravěku Chomutovska, F. J. Gerstner - tvůrce moderního inženýrského myšlení. V obou budovách se konají také krátkodobé výstavy.
 
Mimo pandemii, za normálních okolností, je zpřístupněna vyhlídková Hvězdářská věž, kterou jezuité využívali jako observatoř a která patří k nejstarším objektům v Chomutově.
 
Oblastní muzeum v Chomutově je institucí oceněnou v Národní soutěži muzeí Gloria musaealis: 2014 – Cena Gloria musaealis v kategorii Muzejní publikace roku 2014 – za publikaci „Všemu světu na útěchu. Sochařství a malířství na Chomutovsku a Kadaňsku 1350–1590.“
 
Virtuálně zpřístupněné výstavy:
 
Všemu světu na útěchu. Sochařství a malířství na Chomutovsku a Kadaňsku (1350 - 1590)
Expozice většinově představuje celou muzejní sbírku gotických a raně renesančních plastik a obrazů, deset exponátů pak představují zápůjčky z církevního majetku. Nejstarším dílem celé expozice je Madona z Březence, zapůjčená z majetku Biskupství litoměřického. Jde o vzácný exponát, jelikož je nejstarší dochovanou dřevořezbou na území severozápadních Čech. Pochází z let 1340 - 1350 a je typickou ukázkou pozdního vlivu francouzského katedrálního sochařství. Těžiště celé expozice však tvoří umění pozdní gotiky.
 
Virtuální prohlídka (také přes kanál youtube) této expozice je spolu s informačním textem a dostupná zde, V nabídce je také katalog k prodeji.
 
Lapidárium kamenné plastiky
Fyzicky je expozice umístěna v jednom z nejpůsobivějších prostorů budovy radnice – Mnišském dvorku. Několik předmětů expozice pak naleznete v neméně působivé atmosféře raně gotického kostela sv. Kateřiny, který je rovněž součástí budovy radnice. Mnišský dvorek se nachází v prvním nadzemním podlaží a jde o čtvercový prostor pod širým nebem, obehnaný zdmi zbývajících pater. Virtuální prohlídka (společnost Panoramas) této expozice je dostupná zde, informační text a fotogalerie je možné nalézt zde.
 
Fialův pohyblivý betlém
Zvláštností Fialova betlému je, že se zde objevují také význačné stavby Chomutovska – hrad Hasištejn, kostel Nanebevzetí P. Marie. Betlém osobitým způsobem prezentuje stará řemesla (pekaři, skláři, zedníci, kameníci, tkalci, košíkáři aj.) a staré zvyky. Vždy dbal na to, aby staré přístroje byly vyrobeny přesně podle skutečnosti, aby nechyběla ani jedna součástka. V celkem 37 venkovských a městských výjevech přibližuje život na vesnici a ve městě. Informační text k této výstavě je k dispozici zde a virtuální prohlídku expozice (společnost Panoramas) je možné shlédnout zde.
 
Gotické umění instalované v areálu radnice představuje také příspěvek televizního cyklu Toulavá kamera (zde). Jde o vhled do stálé expozice Oblastního muzea Chomutov
Vyjma uvedených expozic nabízí Oblastní muzeum v Chomutově také stálé výstavy:
 
Radnice
  • Všemu světu na útěchu: Sochařství a malířství
  • Lapidárium kamenné plastiky
  • Fialův pohyblivý betlém
  • Kostel sv. Kateřiny
 
Hlavní budova muzea, Palackého 86
  • Svět krušných hor
  • Pohledy do pravěku
  • Minerály a horniny Krušných hor
  • F. J. Gerstner
 
Hvězdářská věž
  • Pohled na Chomutov
  • Ilja Sainer, Hvězdy a ostrovy
 
Ostatní výstavy, které chomutovské muzeum v běžném režimu nabízí, nejsou přístupné ve virtuální podobě. Na webovém portálu muzea je k nim k dispozici informační text a někdy také fotogalerie.
 
Na facebookovém profilu (zde) spustilo chomutovské muzeum mj. hádanku pro veřejnost.
 
Více informací naleznete zde a na FB zde.
 
Oblastní muzeum v Chomutově,
příspěvková organizace Ústeckého kraje
Palackého 86
430 01 Chomutov
 
Telefon: +420 474 651 251

30.11. | „VIRTUÁLNÍ NÁVŠTĚVA OBLASTNÍHO MUZEA V CHOMUTOVĚ“ »

24.09. | „KRUŠNOHORSKÝ REGIOFEST 2020 - CHOMUTOV“ »

29.08. | „CHOMUTOVSKÝ PŮLMARATON 2020“ »

23.08. | „MEDOVÉ ODPOLEDNE A POHÁDKOVÉ ZPÍVÁNÍ – KADAŇ“ »

15.08. | „PARTY VE FRANTIŠKÁNU 2020“ »

18.07. | „POHÁDKOVÉ SAFARI V ZOOPARKU CHOMUTOV“ »

28.03. | „NEJ CHOMUTOVSKA „HORY-DOLY“ REGION NEČEKANÝCH MOŽNOSTÍ“ »

29.02. | „JIRKOVSKÝ MASOPUST 2020“ »

23.02. | „MASOPUST 2020 V BŘEZNĚ U CHOMUTOVA“ »

15.02. | „C.K. MASOPUST V KADANI 2020“ »

24.12. | "CHOMUTOVSKÉ VÁNOCE 2019" »

03.11. | „STEZKA ODVAHY KATOVOU ULIČKOU“ »

02.11. | „POSVÍCENSKÝ TRH V KADANI »

29.10. | „ABY ŘEMESLA NEBOLELA – JIRKOV 2019“ »

24.10. | „KRUŠNOHORSKÝ BYZNYS DAY CHOMUTOV - 4. ROČNÍK VELETRHU OBCHODNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ“ »

29.09. | „KADAŇSKÝ BŘEZEN 1919“ »

07.09. | „KOSTÝMOVANÉ PROHLÍDKY FRANTIŠKÁNSKÉHO KLÁŠTERA V KADANI 2019“ »

07.09. | „LÉTO V ŽELEZNIČNÍM DEPOZITÁŘI NTM V CHOMUTOVĚ“ »

17.08. | „POHÁDKOVÉ SAFARI - PROJÍŽĎKY CHOMUTOVSKÝCH ZOOPARKEM S POHÁDKOVÝMI BYTOSTMI“ »

27.07. | „DEN ŘEKY OHŘE 2019 V KADANI“ »

30.06. | "VYSMÁTÉ LÉTO 2019 - KADAŇ" »

22.06. | „KADAŇSKÉ PIVNÍ SLAVNOSTI 2019“ »

08.06. | „PÁRTY VE FRANTIŠKÁNU 2019 – KADAŇ“ »

01.06. | „NAROZENINY MAXIPSA FÍKA V KADANI 2019“ »

18.05. | „NÁRODNÍ TECHNICKÉ MUZEUM, DEPOZITÁŘ CHOMUTOV - MEZINÁRODNÍ DEN MUZEÍ A GALERIÍ“ »

30.04. | „PÁLENÍ ČARODĚJNIC NEJEN VE STARÉ VSI 2019 – CHOMUTOV“ »

27.04. | „KŘÍŽOVÁ CESTA – CYKLY BAROKNÍCH OBRAZŮ V OBLASTNÍM MUZEU CHOMUTOV“ »

27.04. | „TECHNODAYS V CHOMUTOVĚ“ »

27.04. | „ZAHÁJENÍ KULTURNÍ SEZÓNY 2019 NA ČERVENÉM HRÁDKU“ »

20.04. | „DEN ZEMĚ 2019 V ZOOPARKU CHOMUTOV“ »

13.04. | „MEZINÁRODNÍ DEN PAMÁTEK A HISTORICKÝCH SÍDEL 2019 V KADANI“ »

21.03. | „SEDMÉ NEBE PAVLA WOLFA – JIRKOV“ »

02.03. | „JIRKOVSKÝ MASOPUST 2019“ »

28.02. | „VEŘEJNÉ KLUZIŠTĚ NA NÁMĚSTÍ V KADANI“ »

24.02. | „DUHOVÝ DĚTSKÝ KARNEVAL V KADANI“ »

10.02. | „ZÁVODY PSÍCH SPŘEŽENÍ 2019 NA LESNÉ“ »

09.02. | „MASOPUSTNÍ PRŮVOD A VESELICE 2019 VE STARÉ VSI“ »

09.02. | „C.K. MASOPUST V KADANI 2019“ »

02.02. | „KRYŠTOF Z KARLOVIC A ČERVENÉHO HRÁDKU – CHOMUTOV A JIRKOV“ »

02.02. | „KRUŠNOHORSKÝ POHÁREK 2019 VE SKIAREÁLU PYŠNÁ“ »

02.02. | „KRUŠNOHORSKÁ BÍLÁ STOPA – ZÁVODY LESNÁ 2019“ »

01.02. | „POCTA RODU BROKOFŮ – KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ“ »

31.01. | „MEZIHOŘSKÝ OBŘÁČEK 2019 - VEČERNÍ VEŘEJNÝ ZÁVOD“ »

06.01. | „VÁNOCE V MUZEU CHOMUTOV - TENTOKRÁT AFRICKÉ A NOVOROČNÍ KREATIV“ »

06.01. | „TŘÍKRÁLOVÝ CHARITATIVNÍ KONCERT - NA-HLAS! V CHOMUTOVĚ“ »

06.01. | „KLÁŠTERECKÁ KOMETA 2019 – ROZSVÍCENÍ MĚSTA“ »

31.12. | „SILVESTR NA LEDĚ V CHOMUTOVĚ“ »

23.12. | "ADVENTNÍ NEDĚLE VE STARÉ VSI 2018" »

20.12. | „FOLKOVÉ VÁNOCE V KLÁŠTERCI NAD OHŘÍ“ »

18.12. | „KOUZELNÝ VÁNOČNÍ VEČER V KLÁŠTERCI NAD OHŘÍ“ »

diskuze

 

Počasí v regionu »

Panorama 360° »

Úvod|Cíle/Trasy|Multimédia|Transformace a rekultivace území|Místo pro podnikání|RSK UK|Akce|Kontakt

 

 

 

 

 

 

 

 

Rekultivovaná území ÚK » „VIRTUÁLNÍ NÁVŠTĚVA OBLASTNÍHO MUZEA V CHOMUTOVĚ“ | Akce

| | cesky deutsch english