„VIRTUÁLNÍ NÁVŠTĚVA OBLASTNÍHO MUZEA V CHOMUTOVĚ“

„VIRTUÁLNÍ NÁVŠTĚVA OBLASTNÍHO MUZEA V CHOMUTOVĚ“

28.02.2021 |

Datum: 27. prosince 2020 až 28. února 2021 Místo: Chomutov 
Oblastní muzeum v Chomutově se nachází v budově historické radnice a kostela sv. Kateřiny na náměstí 1. máje a expozice jsou také v Domě Jiřího Popela z Lobkowicz na Palackého ulici. Jeho fondy tvoří 29 podsbírek a více než 221 tisíc sbírkových předmětů. Expozice v radnici je zaměřena především na umění, v Domě Jiřího Popela z Lobkowicz najdete vše o Krušných horách. V současné epidemické situaci, kdy jsou, nejméně so 10. ledna 2021, mj. zavřena všechny muzea na území České republiky, nabízí oblastní muzeum a Galerie výtvarného umění v Mostě několik virtuálních výstav. Pokud se pandemická situace opět zlepší, přesto bude v provozu  jen z jedné čtvrtiny své kapacity.
 
Expozice na radnici je zaměřena na historické sochy, plastiky a obrazy. Výstavní expozice v areálu bývalé jezuitské koleje v Palackého ulici, v Domě Jiřího Popela z Lobkowicz, se expozice věnuje Krušným horám.
 
V budově radnice se nachází stálé expozice: Všemu světu na útěchu (Sochařství a malířství na Chomutovsku a Kadaňsku 1350-1590), Fialův pohyblivý betlém a Lapidárium kamenné plastiky. Ve stálé expozici Oblastního muzea v Chomutově, v historických prostorách radnice, je od září 2020, instalován vzácný pozdně gotický oltář sv. Barbory. Pochází z doby kolem roku 1525, pravděpodobně vznikl v dílně saského malíře Hanse Hesseho. Technologicky i časově náročné restaurování cenného díla v dílně akad. malíře Maria Krále z Brna bylo možné zásluhou přeshraničnímu projektu Umění pozdního středověku v hornické oblasti Krušnohoří financovaného z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Hlavním koordinátorem projektu je Ústecký kraj. Pečlivé restaurování za pomoci využití moderních průzkumných metod vrátilo oltáři živou barevnost, plnost zlacených ploch a nechalo vyniknout řadě precizně vytvořených detailů. Prostřednictvím česko-německé spolupráce se podařilo vzácnou památku zabezpečit a zachovat ji pro příští generace.
 
V Domě Jiřího Popela z Lobkowicz je instalována expozice Minerály a horniny Krušných hor, Květena Krušných hor, Svět Krušných hor (lidové umění a řemesla ze Ströherské sbírky), Pohledy do pravěku Chomutovska, F. J. Gerstner - tvůrce moderního inženýrského myšlení. V obou budovách se konají také krátkodobé výstavy.
 
Oblastní muzeum v Chomutově je institucí oceněnou v Národní soutěži muzeí Gloria musaealis: 2014 – Cena Gloria musaealis v kategorii Muzejní publikace roku 2014 – za publikaci „Všemu světu na útěchu. Sochařství a malířství na Chomutovsku a Kadaňsku 1350–1590.“
 
Virtuálně zpřístupněné výstavy:
 
Všemu světu na útěchu. Sochařství a malířství na Chomutovsku a Kadaňsku (1350 - 1590)
Expozice většinově představuje celou muzejní sbírku gotických a raně renesančních plastik a obrazů, deset exponátů pak představují zápůjčky z církevního majetku. Nejstarším dílem celé expozice je Madona z Březence, zapůjčená z majetku Biskupství litoměřického. Jde o vzácný exponát, jelikož je nejstarší dochovanou dřevořezbou na území severozápadních Čech. Pochází z let 1340 - 1350 a je typickou ukázkou pozdního vlivu francouzského katedrálního sochařství. Těžiště celé expozice však tvoří umění pozdní gotiky.
 
Virtuální prohlídka (také přes kanál youtube) této expozice je spolu s informačním textem a dostupná zde, V nabídce je také katalog k prodeji.
 
Lapidárium kamenné plastiky
Fyzicky je expozice umístěna v jednom z nejpůsobivějších prostorů budovy radnice – Mnišském dvorku. Několik předmětů expozice pak naleznete v neméně působivé atmosféře raně gotického kostela sv. Kateřiny, který je rovněž součástí budovy radnice. Mnišský dvorek se nachází v prvním nadzemním podlaží a jde o čtvercový prostor pod širým nebem, obehnaný zdmi zbývajících pater. Virtuální prohlídka (společnost Panoramas) této expozice je dostupná zde, informační text a fotogalerie je možné nalézt zde.
 
Fialův pohyblivý betlém
Zvláštností Fialova betlému je, že se zde objevují také význačné stavby Chomutovska – hrad Hasištejn, kostel Nanebevzetí P. Marie. Betlém osobitým způsobem prezentuje stará řemesla (pekaři, skláři, zedníci, kameníci, tkalci, košíkáři aj.) a staré zvyky. Vždy dbal na to, aby staré přístroje byly vyrobeny přesně podle skutečnosti, aby nechyběla ani jedna součástka. V celkem 37 venkovských a městských výjevech přibližuje život na vesnici a ve městě. Informační text k této výstavě je k dispozici zde a virtuální prohlídku expozice (společnost Panoramas) je možné shlédnout zde.
 
Gotické umění instalované v areálu radnice představuje také příspěvek televizního cyklu Toulavá kamera (zde). Jde o vhled do stálé expozice Oblastního muzea Chomutov
Vyjma uvedených expozic nabízí Oblastní muzeum v Chomutově také stálé výstavy:
 
Radnice
  • Všemu světu na útěchu: Sochařství a malířství
  • Lapidárium kamenné plastiky
  • Fialův pohyblivý betlém
  • Kostel sv. Kateřiny
 
Hlavní budova muzea, Palackého 86
  • Svět krušných hor
  • Pohledy do pravěku
  • Minerály a horniny Krušných hor
  • F. J. Gerstner
 
Hvězdářská věž
  • Pohled na Chomutov
  • Ilja Sainer, Hvězdy a ostrovy
 
Ostatní výstavy, které chomutovské muzeum v běžném režimu nabízí, nejsou přístupné ve virtuální podobě. Na webovém portálu muzea je k nim k dispozici informační text a někdy také fotogalerie.
 
Na facebookovém profilu (zde) spustilo chomutovské muzeum mj. hádanku pro veřejnost.
 
Více informací naleznete zde a na FB zde.
 
Oblastní muzeum v Chomutově,
příspěvková organizace Ústeckého kraje
Palackého 86
430 01 Chomutov
 
Telefon: +420 474 651 251

30.03. | „DĚČÍNSKÉ MUZEUM VIRTUÁLNĚ ZVE NA ZAJÍMAVÉ VÝSTAVY“ »

28.02. | „VÝSTAVY V OBLASTNÍM MUZEU V MOSTĚ ONLINE“ »

28.02. | „VIRTUÁLNÍ PROHLÍDKY EXPONÁTŮ MUZEA MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM“ »

28.02. | „REGIONÁLNÍ MUZEUM V TEPLICÍCH VIRTUÁLNĚ“ »

28.02. | „VIRTUÁLNÍ NÁVŠTĚVA OBLASTNÍHO MUZEA V CHOMUTOVĚ“ »

31.01. | „FARMÁŘSKÉ TRHY V ÚSTECKÉM KRAJI – ZIMA 2020“ »

28.11. | „ADVENTNÍ KONCERT ÚSTECKÉHO KRAJE ONLINE“ »

15.10. | „PROHLÍDKA LODI KOSTELA V MOSTĚ – 2020“ »

15.10. | „CHOMUTOVSKÝ ZOOPARK V SEZÓNĚ 2020 OTEVÍRÁ SVÉ BRÁNY“ »

15.10. | „DĚČÍNSKÁ ZOO ZVE K NÁVŠTĚVĚ“ »

15.10. | „OBLASTNÍ MUZEUM V CHOMUTOVĚ MÁ OTEVŘENO“ »

15.10. | „SEVEROZÁPADNÍ ČECHY ZVOU K NÁVŠTĚVĚ A VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU“ »

19.09. | „ZAHRADA ČECH LITOMĚŘICE 2020 – 20. LET ÚSTECKÉHO KRAJE“ »

19.09. | „MENTAUROVSKÝ POČIN 2020 - 2. ROČNÍK, ANEB MALÝ FESTIVAL MEZI LESY“ »

29.08. | „SE STRÁŽCEM K PRAVČICKÉ BRÁNĚ“ »

31.07. | „NOC V ZOO V DĚČÍNĚ“ »

03.06. | „FARMÁŘSKÉ TRHY V ÚSTECKÉM KRAJI – JARO 2020“ »

15.02. | „MASOPUST V ZOO DĚČÍN“ »

23.12. | "ÚSTECKÉ VÁNOCE 2019 - VÁNOČNÍ TRHY A ADVENTNÍ AKCE V ÚSTÍ NAD LABEM" »

14.12. | „NOČNÍ PROHLÍDKA PODZEMNÍCH CHODEB – TEREZÍN“ »

07.12. | „ČERTOVSKÝ REJ V ZOO DĚČÍN“ »

24.11. | „ZTRACENÁ ZÁKOUTÍ TEREZÍNA“ »

04.11. | „SOUTĚSKY V HŘENSKU: ZAHÁJENÍ TURISTICKÉ SEZONY 2019“ »

28.10. | "DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V CHOMUTOVSKÉM DEPOZITÁŘI ŽELEZNIČNÍHO MUZEA" »

28.10. | „PODŘIPSKÝ MOTORÁČEK – SEZÓNA 2019“ »

28.10. | „KAMENICKÝ MOTORÁČEK – SEZÓNA 2019“ »

26.10. | „DUŠIČKOVÝ SPECIÁL 2019 – TEREZÍN“ »

20.10. | „ŽIDOVSKÝ ROK A JEHO SVÁTKY V DĚČÍNĚ“ »

05.10. | „JOSEFÍNSKÉ SLAVNOSTI TEREZÍN 2019“ »

14.09. | „FESTIVAL MILEŠOV 2019“ »

28.08. | „DĚTSKÉ PROHLÍDKY ZÁMKU DĚČÍN“ »

17.08. | „POSLEDNÍ PIRÁTSKÉ VÁLKY - TEREZÍN 2019“ »

26.07. | „NOC V ZOOLOGICKÉ ZAHRADĚ – DĚČÍN“ »

29.06. | "EXKURZE V BÍLINSKÉ KYSELCE" »

07.06. | „NOC SNŮ V ZOOLOGICKÉ ZAHRADĚ DĚČÍN 2019“ »

26.05. | „MĚSTSKÉ SLAVNOSTI DĚČÍN 2019“ »

10.05. | „OHŇOSTROJOVÁ PLAVBA V DĚČÍNĚ 2019“ »

22.04. | „VELIKONOCE 2019 NA ZÁMKU STEKNÍKU: ZÁMECKÉ ZAHRADY ZVOU K HLEDÁNÍ VELIKONOČNÍHO ZAJÍČKA“ »

14.04. | „MEZINÁRODNÍ DEN PAMÁTEK NA ZÁMKU STEKNÍK“ »

13.04. | „ZAHÁJENÍ TURISTICKÉ SEZONY 2019 V DĚČÍNĚ“ »

13.04. | „LABSKÝ OBOJŽIVELNÍK - RECESNÍ ZÁVOD V DĚČÍNĚ“ »

13.04. | „PROHLÍDKY ČAJOVÉHO PAVILONU NA ZÁMKU V DĚČÍNĚ“ »

13.04. | „POHÁDKY Z PEVNOSTI – TEREZÍN“ »

06.04. | „STARTUJEME! - ZAHÁJENÍ 70. SEZONY V ZOO DĚČÍN“ »

31.03. | „ZAHÁJENÍ SEZÓNY 2019 NA ZÁMKU STEKNÍK“ »

31.03. | „PROHLÍDKY SKLEPENÍ NA ZÁMKU V DĚČÍNĚ“ »

30.03. | „OTEVÍRÁNÍ ZÁMECKÝCH ZAHRAD 2019 V DĚČÍNĚ“ »

21.03. | „LYŽOVÁNÍ VE SKIAREÁLU V LOUČNÉ POD KLÍNOVCEM" »

21.03. | „ZIMA VE SPORT AREÁLU KLÍNY NA MOSTECKU“ »

21.03. | „SKIAREÁL TELNICE V ROCE 2019“ »

diskuze

 

Počasí v regionu »

Panorama 360° »

Úvod|Cíle/Trasy|Multimédia|Transformace a rekultivace území|Místo pro podnikání|RSK UK|Akce|Kontakt

 

 

 

 

 

 

 

 

Rekultivovaná území ÚK » „VIRTUÁLNÍ NÁVŠTĚVA OBLASTNÍHO MUZEA V CHOMUTOVĚ“ | Akce

| | cesky deutsch english