ALBRECHTICKÁ výsypka

 

08_vysypka_Albrechtice_1953.jpg
08_vysypka_Albrechtice_1964.jpg
08_vysypka_Albrechtice_1975.jpg
08_vysypka_Albrechtice_1987.jpg
08_vysypka_Albrechtice_1998.jpg
08_vysypka_Albrechtice_2000.jpg
08_vysypka_Albrechtice_2005.jpg
08_vysypka_Albrechtice_2008.jpg
08_vysypka_Albrechtice_2011.jpg
08_vysypka_Albrechtice_2013.jpg
08_vysypka_Albrechtice_2015.jpg
. . . . . . . . . . .

 

Albrechtická výsypka vznikla západně od původní obce Albrechtice jako vnější výsypka bývalého dolu Obránců míru. Její původní rozloha byla asi 180 ha. Nicméně v současné době zbyla z původní výsypky jen nepatrná část její severní části. Rekultivace výsypky nebyla nikdy zahájena, neboť prakticky celá výsypka byla přetěžena postupem lomu ČSA. 

 

 

 

 

Výsypky představují jeden z doprovodných jevů těžby nerostných surovin, v Ústeckém kraji tedy především těžby hnědého uhlí. V zájmu obyvatel pánevních okresů i těžebních podniků je jejich co nejrychlejší úprava a postupné začlenění takto nově vzniklé krajiny do ekosystému území. Jde o procesy, které by bez zásahu člověka trvaly minimálně desítky let, ovšem v případě nepříznivého složení hornin sypaných na výsypku by k nim patrně vůbec nedošlo. Proto nabývají rekultivační práce na výsypkách severočeské pánve stále většího významu. Povrchová těžba se, oproti hlubinné, vyznačuje vyšší roční těžbou, nižšími těžebními náklady, ale hlavně také devastací všech složek prostředí, ve kterém je provozována (Štýs, 1981). Negativními vlivy je zasaženo velké množství obyvatel. Nejvyšší koncentrace obyvatel je soustředěná kolem měst Teplice, Chomutov, Most a Ústí nad Labem (Vráblíková & Vráblík, 2002; Beránek, 2009; Vráblíková a kol. 2007), v jejichž blízkosti se vyskytují nebo vyskytovaly aktivní povrchové doly. Z těchto důvodů je rychlost a kvalita rekultivací ploch zasažených těžbou nerostných surovin významným faktorem krajinotvorby.

diskuze

 

Počasí v regionu »

Panorama 360° »

Úvod|Cíle/Trasy|Multimédia|Transformace a rekultivace území|Místo pro podnikání|RSK UK|Akce|Kontakt

 

 

 

 

 

 

 

 

Rekultivovaná území ÚK » Transformace a rekultivace území » Výsypky » okres Most » ALBRECHTICKÁ výsypka

| | cesky deutsch english