Loading ...

Doly Nástup Tušimice - exkurze

Doly Nástup Tušimice - exkurze

Doly Nástup v Tušimicích vznikly v roce 1967 sloučením šesti těžebních závodů v okolí Chomutova a Kadaně. V roce 1994 byly Doly Nástup Tušimice a Doly Bílina sloučeny pod Severočeské doly, a.s. V Tušimicích je ročně vytěženo okolo 13,5 mil. tun jednoúčelového energetického hnědého uhlí, které je odbytově směrováno převážně pro tepelné elektrárny ČEZ a.s. Na skrývce je roční těžba cca 26,5 mil. m3 nadložních zemin.  Technologickým vybavením dolu pro těžbu skrývky jsou rýpadla KU 800, SchRs 1550 a 1320 řady TC2. Skrývka je dopravována dálkovou pásovou dopravou šíře 1800 mm na výsypky k zakladačům stejné řady. Na uhelném lomu jsou pro těžbu uhlí nasazena rýpadla KU 300 S a K 800 N a související zařízení řady TC1. Uhlí je po úpravě drcením a homogenizací dopravováno pásovými dopravníky šíře 1200, 1600 mm do Elektráren Tušimice - ČEZ nebo na nakládací zásobník s následnou další kolejovou dopravou k určenému odběrateli. Při Severočeských dolech působí Informační centrum, které přibližuje návštěvníkům činnost největší těžební společnosti v České republice, která spočívá nejen v těžbě uhlí a následné rekultivaci krajiny, ale také v podpoře obcí, které byly těžbou dotčeny. V informačním centru je možnost domluvit si exkurzi do těžebních lokalit. Aktivity infocentra jsou směřovány vůči mateřským, základním a středním školám, avšak mnoho užitečných informací zde nalezne odborná ale i laická veřejnost.  

Panorama 360°

VIDEO: Flash & Javascript.

diskuze

 

Počasí v regionu »

Panorama 360° »

Úvod|Cíle/Trasy|Multimédia|Transformace a rekultivace území|Místo pro podnikání|RSK UK|Akce|Kontakt

 

 

 

 

 

 

 

 

Rekultivovaná území ÚK » Doly Nástup Tušimice - exkurze

| | cesky deutsch english