Loading ...

Flájská přehrada

Flájská přehrada

Vodní nádrž Fláje byla vybudována na Flájském potoce v roce 1963 za účelem zásobení vodou podkrušnohorské oblasti (Mosteckou a Teplickou část). Hráz této přehrady je vysoká 56 metrů a dlouhá 416 metrů.  Přehradní hráz je betonová, pilířová, tížního typu, jediná svého druhu v České republice. Po domluvě je možné navštívit vnitřek hráze, který působí jako betonový chrám. Maximální hloubka vodní nádrže je 57 metrů a plochá nádrže zaujímá 149 ha. Voda je vedena štolou tlakového přivaděče nad obec Meziboří k malé elektrárně a úpravně vody. Na jižní břeh přehrady navazuje Flájská obora, kde je významné tokaniště tetřívka obecného. Obora je přístupná v letních měsících a láká k procházce nebo cyklovýletu, v zimě podél jižního břehu přehrady vede upravovaná běžecká stopa, která je součástí Krušnohorské bílé stopy v úseku mezi obcemi Klíny a Dlouhá Louka. Necelý 1 km od hráze přehrady začíná Flájský plavební kanál, který byl vybudován v 17. století k plavení dřeva. Kanál vede nad obcí Český Jiřetín, kde byl vybudován umělý vodopád, až do německé obce Clausnitz, kde ústí do Freiberské Muldy. Odtud bylo dřevo dále plaveno až do Freibergu, kde bylo páleno na dřevěné uhlí.   

diskuze

 

Počasí v regionu »

Panorama 360° »

Úvod|Cíle/Trasy|Multimédia|Transformace a rekultivace území|Místo pro podnikání|RSK UK|Akce|Kontakt

 

 

 

 

 

 

 

 

Rekultivovaná území ÚK » Flájská přehrada

| | cesky deutsch english