Loading ...

Historické hornické štoly Měděnec

Historické hornické štoly Měděnec

 
Historické hornické štoly Měděnec
 
Historie města Měděnec je už téměř tisíc let spjata s dolováním převážně železné a stříbronosné měděné rudy v okolí i přímo na samotném Mědníku. První doložené zprávy o této činnosti pocházejí z roku 1449. V roce 1520 održelo městečko Měděnec právo svobodného výkupu stříbra. Těžba v okolí probíhala s přestávkami až do roku 1992. Na svazích Mědníku jsou dodnes patrné pozůstatky středověkého dolování. Na vrcholu dal vévoda Julius František Sasko-Lauenburský v roce 1674 postavit kapli Neposkvrněného početí Panny Marie. Na jihozápadním svahu pod vrcholem stojí i kaple Srdce Ježíšova, postavená v roce 1935.
 
V rámci přeshraničního projektu Montanregion byly do seznamu Světového kulturního dědictví UNESCO zapsány mezi jinými hornickými památkami zapsány v roce 2019 také i historické štoly na Mědníku.
 
Na Mědníku se nacházelo více než osmdesát důlních děl, jejichž pozůstatky v podobě zavalených ústí a odvalů se dochovaly zejména na severovýchodním a východním úbočí vrchu. Další doly se nacházely směrem k Dolní i Horní Halži a k Mezilesí, kde se těžila železná ruda. K významnějším dolům v této oblasti patřil Důl Rothsudelzech, kde se v letech 1799–1845 těžilo v průměru 180–300 tun hematitu ročně. Nacházel se severozápadně od vesnice, měl 410 metrů dlouhou odvodňovací štolu a 27 metrů hlubokou šachtu.
 
O štoly v Měděnci se stará spolek Historické rudné doly Mědník. Jeho zásluhou došlo postupně ke zpřístupnění středověké štoly Panny Marie Pomocné v délce téměř 750 metrů. Další zpřístupněným důlním dílem se stala štola Země zaslíbená. Ke štolám je nutné dojít téměř šest set metrů od parkoviště pěšky, zalesněným terénem. Zároveň poznamenává, že Do štol platí přísná pravidla vstupu a prohlídky jsou kapacitně limiktované. Počet lidí ve skupině je daný báňským úřadem.
 
Zápisem do UNESCO práce v měděneckých štolách nekončí. Podle starých map ještě nevydaly to nejkrásnější. Záměrem je otevření malachitové jeskyně, prostoru tvořeném zelenými minerály. Jeho zpřístupnění si vyžádá ještě nějaký čas.  
 
Za všechny pořádané akce lze uvést akci, konanou každoročně koncem července. Tehdy se na Měděnci se koná 7. Měděnecké krušení. Kulturní program s hornickým pochodem, výstavou minerálů, ukázkami hasičské práce a taneční zábavou. Akce vrcholí o půlnoci pořádaným ohňostrojem.
 
Podél severního úpatí Mědník obtáčí železniční trať č. 137 Chomutov - Vejprty. Za ní se rozkládá rozsáhlý areál bývalého dolu Měděnec s velkým poddolovaným územím. Těžba v dole skončila v roce 1992, území je částečně zalesněné a bez osídlení. Štola Země zaslíbená se nachází asi 0,5 km od železniční zastávky Měděnec, vrchol Mědníku pak zhruba o 300 metrů dále. České dráhy však na trati 137 provozují jen dva spoje denně, a to pouze o víkendech od 1. května do konce září.
 
Další štola Boží tělo (původně Grenmühl), která ústila v prostoru nad hřbitovem, slouží jako zdroj pitné vody.
 
Nezbytně nutná je pevná obuv. V důlních štolách je stálá teplota 6 až 7 stupňů, nutné je také starší oblečení.
Skupinu zájemců vždy tvoří 8 členů starších 10 let.
Prohlídky začínají vždy v infocentru Mědník v restauraci Mědník.
 
Více informací lze nalézt zde, zde, zde a zde.

Plánovač trasy Cesta odkud

Historické hornické štoly Měděnec
OS Historické rudné doly Mědník- Měděnec, Nádražní 266

GPS: 50.422664, 13.115681

tel.:+420 739 040 671
email:
www:stola-zeme-zaslibena-mednik-med.webnode.cz/


Parametry DolyDoly
TOP TOP!
diskuze

 

Počasí v regionu »

Panorama 360° »

Úvod|Cíle/Trasy|Multimédia|Transformace a rekultivace území|Místo pro podnikání|RSK UK|Akce|Kontakt

 

 

 

 

 

 

 

 

Rekultivovaná území ÚK » Historické hornické štoly Měděnec

| | cesky deutsch english