Loading ...

Kaple sv. Antonína Paduánského v Louce u Litvínova

Kaple sv. Antonína Paduánského v Louce u Litvínova

Louka u Litvínova je původně zemědělská obec ulicového typu podél Radčického potoka. První zmínka o vsi pochází z roku 1289, kdy náležela k majetku Hrabišiců. Roku 1398 byla spolu s dalšími rozsáhlými zbožími prodána míšeňskému markraběti Wilhelmovi a do vlastnictví české koruny se vrátila až za vlády Jiřího z Poděbrad. V devatenáctém století obec zcela změnila průmyslová revoluce a ve zdejších hlubinných dolech se těžilo téměř sto let. V tomto období bylo také zprovozněno nádraží sloužící k seřazování nákladních vlakových souprav. Zdejší svatostánek, kaple sv. Antonína Paduánského, byl postaven roku 1834 a výstavností neodpovídá velikosti obce. Je obdélné dispozice, plochostropý, s věžičkou se zvonem. Hlavní výzdobou oltáře je obraz světce, jemuž je kaple zasvěcena.

diskuze

 

Počasí v regionu »

Panorama 360° »

Úvod|Cíle/Trasy|Multimédia|Transformace a rekultivace území|Místo pro podnikání|RSK UK|Akce|Kontakt

 

 

 

 

 

 

 

 

Rekultivovaná území ÚK » Kaple sv. Antonína Paduánského v Louce u Litvínova

| | cesky deutsch english