Loading ...

Podkrušnohorské technické muzeum

Podkrušnohorské technické muzeum

Muzeum vzniklo v místě bývalého dolu Julius III. Jeho hlavním cílem přiblížit veřejnosti historii těžby a zpracování uhlí v části severočeské hnědouhelné pánve.  Návštěvníci mají možnost "sfárat" do uměle vytvořené štoly, prohlédnout si 3D projekce nebo autentické modely. Mohou si prohlédnout i expozici využití uhlí v dalším chemickém zpracování.  Expozice se zabývá chemickým průmyslem, hornickým životem, ale také obnovou krajiny. Prohlídky začínají vždy v celou hodinu.  Dostanete se k němu také vlakem na trase Most - Litvínov, zastávka Most-Minerva a pak cca 400 metrů pěšky k muzeu.
 
Rozvoj Podkrušnohorského technického muzea představuje jeden ze strategických projektů Ústeckého kraje v rámci zachování hornických tradic. Souvisí s transformací regionu po ukončení těžby hnědého uhlí. Muzeum pracuje s tématem hornické a pohornické krajiny spolu s využitím historických hornických památek k rozvoji cestovního ruchu. Tradice hornického průmyslu a povaha krajiny, která byla hornictvím po dlouhá léta utvářena, představuje jedinečné dědictví Ústeckého kraje. Toto dědictví přispívá ke zkvalitnění image Ústeckého kraje a rozvoji jeho turistického potenciálu, spojeného s průmyslovým dědictvím.

 

Panorama 360°

VIDEO: Flash & Javascript.

diskuze

 

Počasí v regionu »

Panorama 360° »

Úvod|Cíle/Trasy|Multimédia|Transformace a rekultivace území|Místo pro podnikání|RSK UK|Akce|Kontakt

 

 

 

 

 

 

 

 

Rekultivovaná území ÚK » Podkrušnohorské technické muzeum

| | cesky deutsch english