Loading ...

Pozemek v Dubí u Teplic

Pozemek v Dubí u Teplic

Voda

Nízkonapěťová elektřina

Vysokonapěťová elektřina

Kanalizace

Rozvody plynu

Datové sítě

Užitková voda

Vodní cesta


10 km od hranic

10 km od dálnice/rychl. silnice

0 km ze silnice I.třídy

3 km od zastávky autobusu

3 km od zastávky vlaku

100 km od letiště


Ostatní informace

Pozemek je nabízen ve veřejné dražbě.

 

Více info: http://www.kr-ustecky.cz/verejna-drazba-dobrovolna-pozemek-v-dubi-u-teplic/d-1704188/p1=204705

 Ostatní informace

Specifikace volných ploch

Pozemek p.č. 874/6 o výměře 2271 m2, druh pozemku: ostatní plocha (oddělen z pozemku p.č. 874/2 geometrickým plánem č. 1220-1408/2014 ze de 3.11.2014) 

Charakteristika

Pozemek se nachází na severozápadním okraji města Dubí, poblíž domova "Výšina" Podkrušnohorského domova sociálních služeb Dubí-Teplice.

Je nezastavěný a mírně svažitý na jihovýchod. Přístup k pozemku je po úzké, strmé, zpevněné veřejné komunikaci z Ruské ulice a dále po nezpevněné polní cestě, která je v majetku města Dubí. V územním plánu města Dubí j pozemek veden v zastavitelných plochách občanského vybavení. Přípojky inženýrských sítí nejsou k pozemku přivedeny. Na části pozemku se nacházejí vzrostlé trvalé porosty. Jedná se o souvislý porost listnatých stromů rostoucích v plném zápoji s převahou náletových dřevin. 

Cena

Oceněno znalcem: 567 750 Kč


Ing. Vladislava Zeilerová
475 657 411

Plánovač trasy Cesta odkud

Pozemek v Dubí u Teplic
Ruská

GPS: 50.6773900, 13.7885464

email:
www:http://invest-uk.cz/nabidky/pozemek-v-dubi-u-teplic/


Parametry Průmyslové zónyPrůmyslové zóny
TOP TOP!
diskuze

 

Počasí v regionu »

Panorama 360° »

Úvod|Cíle/Trasy|Multimédia|Transformace a rekultivace území|Místo pro podnikání|RSK UK|Akce|Kontakt

 

 

 

 

 

 

 

 

Rekultivovaná území ÚK » Pozemek v Dubí u Teplic

| | cesky deutsch english