Loading ...

Přírodní park Loučenská pahorkatina

Přírodní park Loučenská pahorkatina

Loučenská hornatina je jedním z cenných přírodních parků v Krušných horách v okrese Most, který má rozlohu 14 425 ha. Turisticky je park využíván na poměrně vysoké úrovni. Vedou jím 4 naučné stezky, řada cyklotras, nachází se tam 5 sjezdových lyžařských areálů, lyžařské běžecké trati a poměrně hustá síť oficiálně značených turistických tras. Park chrání přírodní, kulturní a historické charakteristiky místa. Slouží k ochraně zalesněných příkrých svahů Krušných hor, členěných hlubokými údolími s četnými prameništi a toky. Na jeho území se nachází hřebenové partie Krušných hor s mozaikou podmáčených až rašelinných ploch, rašeliniště, ploché bezlesé nivy toků, lesní porosty a horské louky.  

diskuze

 

Počasí v regionu »

Panorama 360° »

Úvod|Cíle/Trasy|Multimédia|Transformace a rekultivace území|Místo pro podnikání|RSK UK|Akce|Kontakt

 

 

 

 

 

 

 

 

Rekultivovaná území ÚK » Přírodní park Loučenská pahorkatina

| | cesky deutsch english