HOŘANSKÁ výsypka

 

07_vysypka_Horany_1953.jpg
07_vysypka_Horany_1964.jpg
07_vysypka_Horany_1975.jpg
07_vysypka_Horany_1987.jpg
07_vysypka_Horany_1998.jpg
07_vysypka_Horany_2000.jpg
07_vysypka_Horany_2005.jpg
07_vysypka_Horany_2008.jpg
07_vysypka_Horany_2011.jpg
07_vysypka_Horany_2013.jpg
07_vysypka_Horany_2015.jpg
. . . . . . . . . . .

 

Hořanská výsypka vznikla mezi dnes již zaniklými obcemi Hořany a Třebušice jako vnější výsypka dolu Šverma. Její rekultivace byla zahájena již v roce 1965. Později byl na výsypku umístěn koridor produktovodů. Rekultivace výsypky byla ukončena v roce 2007, a to sanací svahů výsypky nad plavištěm Saxonie. Celková rozloha výsypky je asi 60 hektarů.

 

 

 

Výsypky představují jeden z doprovodných jevů těžby nerostných surovin, v Ústeckém kraji tedy především těžby hnědého uhlí. V zájmu obyvatel pánevních okresů i těžebních podniků je jejich co nejrychlejší úprava a postupné začlenění takto nově vzniklé krajiny do ekosystému území. Jde o procesy, které by bez zásahu člověka trvaly minimálně desítky let, ovšem v případě nepříznivého složení hornin sypaných na výsypku by k nim patrně vůbec nedošlo. Proto nabývají rekultivační práce na výsypkách severočeské pánve stále většího významu. Povrchová těžba se, oproti hlubinné, vyznačuje vyšší roční těžbou, nižšími těžebními náklady, ale hlavně také devastací všech složek prostředí, ve kterém je provozována (Štýs, 1981). Negativními vlivy je zasaženo velké množství obyvatel. Nejvyšší koncentrace obyvatel je soustředěná kolem měst Teplice, Chomutov, Most a Ústí nad Labem (Vráblíková & Vráblík, 2002; Beránek, 2009; Vráblíková a kol. 2007), v jejichž blízkosti se vyskytují nebo vyskytovaly aktivní povrchové doly. Z těchto důvodů je rychlost a kvalita rekultivací ploch zasažených těžbou nerostných surovin významným faktorem krajinotvorby.

diskuze

 

Počasí v regionu »

Panorama 360° »

Úvod|Cíle/Trasy|Multimédia|Transformace a rekultivace území|Místo pro podnikání|RSK UK|Akce|Kontakt

 

 

 

 

 

 

 

 

Rekultivovaná území ÚK » Transformace a rekultivace území » Výsypky » okres Most » HOŘANSKÁ výsypka

| | cesky deutsch english