HORNOJIŘETÍNSKÁ výsypka

 

10_vysypka_Horni_Jiretin_1953.jpg
10_vysypka_Horni_Jiretin_1964.jpg
10_vysypka_Horni_Jiretin_1975.jpg
10_vysypka_Horni_Jiretin_1987.jpg
10_vysypka_Horni_Jiretin_1998.jpg
10_vysypka_Horni_Jiretin_2000.jpg
10_vysypka_Horni_Jiretin_2005.jpg
10_vysypka_Horni_Jiretin_2008.jpg
10_vysypka_Horni_Jiretin_2011.jpg
10_vysypka_Horni_Jiretin_2013.jpg
10_vysypka_Horni_Jiretin_2015.jpg
. . . . . . . . . . .

 

Hornojiřetínská výsypka se rozkládá mezi Horním Jiřetínem, Litvínovem a průmyslovým areálem Záluží. Výsypka vznikla jako vnější výsypka dolu Obránců míru. Rekultivace, která byla zahájena v roce 1969, byla původně realizována jako dočasná s životností cca 30 let, neboť se předpokládalo její odtěžení lomem ČSA. Rozloha výsypky je asi 410 ha. Rekultivace zde byly ukončeny v roce 2006.

 

 

 

Výsypky představují jeden z doprovodných jevů těžby nerostných surovin, v Ústeckém kraji tedy především těžby hnědého uhlí. V zájmu obyvatel pánevních okresů i těžebních podniků je jejich co nejrychlejší úprava a postupné začlenění takto nově vzniklé krajiny do ekosystému území. Jde o procesy, které by bez zásahu člověka trvaly minimálně desítky let, ovšem v případě nepříznivého složení hornin sypaných na výsypku by k nim patrně vůbec nedošlo. Proto nabývají rekultivační práce na výsypkách severočeské pánve stále většího významu. Povrchová těžba se, oproti hlubinné, vyznačuje vyšší roční těžbou, nižšími těžebními náklady, ale hlavně také devastací všech složek prostředí, ve kterém je provozována (Štýs, 1981). Negativními vlivy je zasaženo velké množství obyvatel. Nejvyšší koncentrace obyvatel je soustředěná kolem měst Teplice, Chomutov, Most a Ústí nad Labem (Vráblíková & Vráblík, 2002; Beránek, 2009; Vráblíková a kol. 2007), v jejichž blízkosti se vyskytují nebo vyskytovaly aktivní povrchové doly. Z těchto důvodů je rychlost a kvalita rekultivací ploch zasažených těžbou nerostných surovin významným faktorem krajinotvorby.

diskuze

 

Počasí v regionu »

Panorama 360° »

Úvod|Cíle/Trasy|Multimédia|Transformace a rekultivace území|Místo pro podnikání|RSK UK|Akce|Kontakt

 

 

 

 

 

 

 

 

Rekultivovaná území ÚK » Transformace a rekultivace území » Výsypky » okres Most » HORNOJIŘETÍNSKÁ výsypka

| | cesky deutsch english