LEDVICKÁ výsypka

 

30_vysypka_Ledvice_1953.jpg
30_vysypka_Ledvice_1964.jpg
30_vysypka_Ledvice_1975.jpg
30_vysypka_Ledvice_1987.jpg
30_vysypka_Ledvice_1998.jpg
30_vysypka_Ledvice_2000.jpg
30_vysypka_Ledvice_2005.jpg
30_vysypka_Ledvice_2008.jpg
30_vysypka_Ledvice_2011.jpg
30_vysypka_Ledvice_2013.jpg
30_vysypka_Ledvice_2015.jpg
. . . . . . . . . . .

Ledvická výsypka vznikla činností bývalého dolu Eleonora, jehož těžbě musela ustoupit obec Ledvice. Ve střední části byla ponechána otevřená jáma na plavení popílku z elektrárny. Výsypka má rozlohu asi jen 23 ha. Rekultivace probíhala v letech 1959 až 1975.

 

 

Výsypky představují jeden z doprovodných jevů těžby nerostných surovin, v Ústeckém kraji tedy především těžby hnědého uhlí. V zájmu obyvatel pánevních okresů i těžebních podniků je jejich co nejrychlejší úprava a postupné začlenění takto nově vzniklé krajiny do ekosystému území. Jde o procesy, které by bez zásahu člověka trvaly minimálně desítky let, ovšem v případě nepříznivého složení hornin sypaných na výsypku by k nim patrně vůbec nedošlo. Proto nabývají rekultivační práce na výsypkách severočeské pánve stále většího významu. Povrchová těžba se, oproti hlubinné, vyznačuje vyšší roční těžbou, nižšími těžebními náklady, ale hlavně také devastací všech složek prostředí, ve kterém je provozována (Štýs, 1981). Negativními vlivy je zasaženo velké množství obyvatel. Nejvyšší koncentrace obyvatel je soustředěná kolem měst Teplice, Chomutov, Most a Ústí nad Labem (Vráblíková & Vráblík, 2002; Beránek, 2009; Vráblíková a kol. 2007), v jejichž blízkosti se vyskytují nebo vyskytovaly aktivní povrchové doly. Z těchto důvodů je rychlost a kvalita rekultivací ploch zasažených těžbou nerostných surovin významným faktorem krajinotvorby.

diskuze

 

Počasí v regionu »

Panorama 360° »

Úvod|Cíle/Trasy|Multimédia|Transformace a rekultivace území|Místo pro podnikání|RSK UK|Akce|Kontakt

 

 

 

 

 

 

 

 

Rekultivovaná území ÚK » Transformace a rekultivace území » Výsypky » okres Teplice » LEDVICKÁ výsypka

| | cesky deutsch english