Místo pro podnikání

 

Podkrušnohorská část Ústeckého kraje se vyznačuje značnou rozdílností jak z hlediska přírodních podmínek, tak i z hlediska hospodářské struktury, hustoty osídlení a stavu životního prostředí. Hospodářský význam regionu je historicky dán značným nerostným bohatstvím, zejména rozsáhlými ložisky hnědého uhlí, uloženými nízko pod povrchem. Mostecká pánev se rozkládá pod svahy Krušných hor, táhne se od Ústí nad Labem až po Kadaň. Z dalších důležitých surovin, těžících se v kraji, jsou významná ložiska kvalitních sklářských a slévárenských písků a stavebního kamene.
 
Podkrušnohoří (okresy Chomutov, Most, Teplice a Ústí nad Labem) je oblastí s vysoce rozvinutou průmyslovou výrobou. Z odvětví má významné postavení energetika, těžba uhlí, strojírenství, chemický a sklářský průmysl.
 
Mimo velké průmyslové podniky jsou pro rozvoj Ústeckého kraje, včetně Podkrušnohoří, nezbytní malí a střední podnikatelé, a to navzdory skutečnosti, že jich v uplynutých letech spíše ubývá. Na podnikatelském sektoru do značné míry záleží, jak se Ústecký kraj vypořádá s tím, že v jeho charakteristice dosud převládají dva rozhodující prvky - velký podíl restrukturalizujících se těžkých odvětví a velkých podniků a vedle toho ekonomicky relativně slabé lokality. Z tohoto vychází také jedna z priorit Ústeckého kraje, totiž úsilí o revitalizaci chátrajících průmyslových staveb – brownfieldů.
 
V současné době je velká snaha Ústeckého kraje věnována vytváření podmínek pro investory, kteří svými podnikatelskými záměry a ekologicky šetrnou výrobou pomohou obohatit sortimentní skladbu výroby v severních Čechách a výraznou měrou snížit nezaměstnanost. Níže uvádíme seznam vybraných průmyslových zón a brownfieldů na území okresů Chomutov, Most, Teplice a Ústí nad Labem.

 

 

Podpora a úlevy pro podnikatele a zaměstnance
 
Podpůrná opatření schválená vládou České republiky vztahující se k následkům epidemiologické situace v zemi na hospodářství, podnikání a zaměstnanost.
 
 
Zdroj informací: Vláda České republiky, zde.
Hospodářská komora České republiky, zde.
Vládní usnesení související s bojem proti epidemii koronaviru naleznete, zde.
 
Pomoc podnikatelům a živnostníkům
 
Ministerstvo průmyslu a obchodu přišlo s webovým rozhraním informací a pomoci pro podnikatele v kontextu s koronavirem SARS CoV-2  a související nákazou COVID-19 v České republice. V ucelené podobě nabízí odkazy týkající se přehledu pomoci, omezení pracovní činnosti živnostníků, OSVČ a podnikatelských subjektů, usnesení vlády, gestory jednotlivých oblastí, dotčené telefonní kontakty, kontakty na pojišťovny a rovněž odkazy na informační materiály s možností jejich stažení.
 
 

 

diskuze

 

Počasí v regionu »

Panorama 360° »

Úvod|Cíle/Trasy|Multimédia|Rekultivovaná území|Místo pro podnikání|RSK UK|Akce|Kontakt

 

 

 

 

 

 

 

 

Rekultivovaná území ÚK » Místo pro podnikání

| | cesky deutsch english