Podpora podnikatelů v Ústeckém kraji
 
Ústecký kraj podporuje v současné obtížné situaci spojené s pandemií koronaviru SARS CoV-2 podnikatelské aktivity na svém území. Nástrojem k tomu je dotační program „Podpora na zmírnění dopadu koronaviru pro OSVČ“. Účelem finanční podpory prostřednictvím dotačního programu je posílit ekonomická opatření vlády ČR ke zmírnění dopadu pandemie koronaviru na OSVČ ve snaze zachovat jejich podnikatelské aktivity a zabránit snížení hospodářské prosperity a sociální soudržnosti regionu.

 

PODPORA PODNIKATELŮ v Ústeckém kraji (dopad pandemie koronaviru SARS CoV-2)

 
 
 
Podpora se týká provozních nákladů žadatele, bezprostředně souvisejících se zajištěním podmínek pro výkon podnikatelské činnosti, které žadatel prokazatelně hradí, a to i v době, kdy nemůže z důvodu mimořádných opatření vlády ČR v souvislosti s koronavirovou pandemií provádět aktivity k naplnění podnikatelské činnosti.
 
Celkový objem peněžních prostředků vyčleněných Ústeckým krajem na stanovený účel činí, z rozhodnutí Zastupitelstva Ústeckého kraje ze dne 20. dubna 2020, 70 milionů Kč z rozpočtu kraje pro rok 2020 prostřednictvím Regionálního podpůrného fondu Ústeckého kraje.
 
V případě, že alokace určená pro některý z okresů nebude z důvodu nedostatečného zájmu vyčerpána, rozdělí se zůstatek nevyčerpaných finančních prostředků rovnoměrně mezi okresy s převisem žádostí.
 
Dotace jednomu žadateli bude poskytnuta ve výši 25 000 Kč, jako neinvestiční dotace. Tato dotace je poskytována nad podporu ze strany státu. Bližší informace o dotačním programu "Program pro zmínění dopadu koronaviru pro OSVČ" naleznou zájemci zde. Spuštění dotačního programu proběhlo v pondělí 11. května 2020.
 
 
lokace programu je rovnoměrně rozložena mezi jednotlivé okresy Ústeckého kraje podle sídla žadatele v den podání žádosti, tj.:
 
  • Okres Děčín - 10 000 000 Kč
  • Okres Chomutov - 10 000 000 Kč
  • Okres Most - 10 000 000 Kč
  • Okres Litoměřice - 10 000 000 Kč
  • Okres Louny - 10 000 000 Kč
  • Okres Teplice - 10 000 000 Kč
  • Okres Ústí nad Labem - 10 000 000 Kč
 
Stav k 3. červnu 2020 – Rada ÚK rozhodla o rozdělení první části tohoto dotačního programu a v každém ze sedmi okresů přidělila dotaci ve výši 25 000 Kč prvním úspěšným žadatelům. Celkem bylo podáno 4 800 žádostí, uspokojeno bude prvních 2800 úspěšných žadatelům (prvních 400 žadatelů z každého ze 7 okresů). Celkem bylo v první fázi rozděleno 14 350 000 Kč mezi 574 žadatelů z celkové alokace 70 miliónů Kč.

diskuze

 

Počasí v regionu »

Panorama 360° »

Úvod|Cíle/Trasy|Multimédia|Rekultivovaná území|Místo pro podnikání|RSK UK|Akce|Kontakt

 

 

 

 

 

 

 

 

Rekultivovaná území ÚK » Místo pro podnikání » PODPORA PODNIKATELŮ v Ústeckém kraji (dopad pandemie koronaviru SARS CoV-2)

| | cesky deutsch english