RSK UK

 
Regionální stálá konference Ústeckého kraje (RSK UK) je zřízena na principech partnerství s územní působností. Ve vztahu k územní dimenzi se podílí mj. na její realizaci prostřednictvím Regionálních akčních plánů SRR 2014 – 2020, včetně části vztahující se k financování z ESI fondů, iniciuje, sleduje a podporuje absorpční kapacitu regionu.
 
RSK UK projednává a doporučuje územní a věcné zaměření výzev včetně sladění jejich harmonogramu. Dále projednává návrhy předložené svými členy směřující k naplnění územní dimenze, které následně komunikuje prostřednictvím svého zástupce v Národní stálé konferenci. RSK UK (prostřednictvím Národní stálé konference a Ministerstva pro místní rozvoj) zpracovává podklady pro rozhodování a řízení na úrovni řídicích orgánů na základě jejich požadavku, koordinuje aktivity v rámci svého území a každoročně předkládá Zprávu o hodnocení plnění Regionálního akčního plánu.
 
RSK UK zřídila pracovní skupiny pro stěžejní tematické oblasti v Ústeckém kraji. Členy pracovních skupin jsou významní aktéři z veřejné správy v Ústeckém kraji a dále z podnikatelských subjektů, krajských či neziskových organizací zaměřených na činnost v dané tematické oblasti.
 
- zpracováno v souladu s textem zveřejněným na webovém portálu MMR.
 

diskuze

 

Počasí v regionu »

Panorama 360° »

Úvod|Cíle/Trasy|Multimédia|Rekultivovaná území|Místo pro podnikání|RSK UK|Akce|Kontakt

 

 

 

 

 

 

 

 

Rekultivovaná území ÚK » RSK UK | Regionální stálá konference Ústeckého kraje

| | cesky deutsch english