RŮŽODOLSKÁ výsypka

 

12_vysypka_Ruzodol_1953.jpg
12_vysypka_Ruzodol_1964.jpg
12_vysypka_Ruzodol_1975.jpg
12_vysypka_Ruzodol_1987.jpg
12_vysypka_Ruzodol_1998.jpg
12_vysypka_Ruzodol_2000.jpg
12_vysypka_Ruzodol_2005.jpg
12_vysypka_Ruzodol_2008.jpg
12_vysypka_Ruzodol_2011.jpg
12_vysypka_Ruzodol_2013.jpg
12_vysypka_Ruzodol_2015.jpg
. . . . . . . . . . .

 

Růžodolská výsypka se rozprostírá východně od průmyslového areálu Záluží. Jde o rozsáhlé výsypkové těleso s rozlohou asi 810 ha, které vzniklo jako vnější výsypka lomu ČSA. V severní části se původně nacházela obec Dolní Litvínov. Rekultivace první etapy byla zahájena v roce 1972 a ukončení poslední etapy se předpokládá v roce 2018.

 

 

 

Výsypky představují jeden z doprovodných jevů těžby nerostných surovin, v Ústeckém kraji tedy především těžby hnědého uhlí. V zájmu obyvatel pánevních okresů i těžebních podniků je jejich co nejrychlejší úprava a postupné začlenění takto nově vzniklé krajiny do ekosystému území. Jde o procesy, které by bez zásahu člověka trvaly minimálně desítky let, ovšem v případě nepříznivého složení hornin sypaných na výsypku by k nim patrně vůbec nedošlo. Proto nabývají rekultivační práce na výsypkách severočeské pánve stále většího významu. Povrchová těžba se, oproti hlubinné, vyznačuje vyšší roční těžbou, nižšími těžebními náklady, ale hlavně také devastací všech složek prostředí, ve kterém je provozována (Štýs, 1981). Negativními vlivy je zasaženo velké množství obyvatel. Nejvyšší koncentrace obyvatel je soustředěná kolem měst Teplice, Chomutov, Most a Ústí nad Labem (Vráblíková & Vráblík, 2002; Beránek, 2009; Vráblíková a kol. 2007), v jejichž blízkosti se vyskytují nebo vyskytovaly aktivní povrchové doly. Z těchto důvodů je rychlost a kvalita rekultivací ploch zasažených těžbou nerostných surovin významným faktorem krajinotvorby.

diskuze

 

Počasí v regionu »

Panorama 360° »

Úvod|Cíle/Trasy|Multimédia|Transformace a rekultivace území|Místo pro podnikání|RSK UK|Akce|Kontakt

 

 

 

 

 

 

 

 

Rekultivovaná území ÚK » Transformace a rekultivace území » Výsypky » okres Most » RŮŽODOLSKÁ výsypka

| | cesky deutsch english