SLATINICKÁ výsypka

 

15_vysypka_Slatinice_1953.jpg
15_vysypka_Slatinice_1964.jpg
15_vysypka_Slatinice_1975.jpg
15_vysypka_Slatinice_1987.jpg
15_vysypka_Slatinice_1998.jpg
15_vysypka_Slatinice_2000.jpg
15_vysypka_Slatinice_2005.jpg
15_vysypka_Slatinice_2008.jpg
17_vysypka_Strimice_2011.jpg
17_vysypka_Strimice_2013.jpg
17_vysypka_Strimice_2015.jpg
. . . . . . . . . . .

 

Slatinická výsypka se rozkládá při jihozápadním okraje vrchu Ressl. Před těžbou se zde nacházely obce Slatinice a Hořany. Těžba uhlí zde byla zahájena v roce 1958 lomem Šmeral, který byl později přejmenován na Slatinice. Ten se postupně rozvinul podél celého úpatí vrchu Ressl a těžil uhlí až do roku 1985. Postupoval přitom západním směrem k tzv. Hořanskému koridoru a do vyuhleného prostoru ukládal zeminy. Po ukončení těžby byla jeho zbytková jáma zasypána zeminami z lomu Vršany. Uhelná sloj v území dnešní výsypky není tedy zcela odtěžena a bude proto zčásti odtěžena budoucím postupem lomu Vršany. Rekultivace zde probíhaly od roku 1996 do roku 2013. Současná rozloha výsypky je asi 440 ha, avšak její západní polovina bude znovu odtěžena lomem Vršany.

 

 

 

Výsypky představují jeden z doprovodných jevů těžby nerostných surovin, v Ústeckém kraji tedy především těžby hnědého uhlí. V zájmu obyvatel pánevních okresů i těžebních podniků je jejich co nejrychlejší úprava a postupné začlenění takto nově vzniklé krajiny do ekosystému území. Jde o procesy, které by bez zásahu člověka trvaly minimálně desítky let, ovšem v případě nepříznivého složení hornin sypaných na výsypku by k nim patrně vůbec nedošlo. Proto nabývají rekultivační práce na výsypkách severočeské pánve stále většího významu. Povrchová těžba se, oproti hlubinné, vyznačuje vyšší roční těžbou, nižšími těžebními náklady, ale hlavně také devastací všech složek prostředí, ve kterém je provozována (Štýs, 1981). Negativními vlivy je zasaženo velké množství obyvatel. Nejvyšší koncentrace obyvatel je soustředěná kolem měst Teplice, Chomutov, Most a Ústí nad Labem (Vráblíková & Vráblík, 2002; Beránek, 2009; Vráblíková a kol. 2007), v jejichž blízkosti se vyskytují nebo vyskytovaly aktivní povrchové doly. Z těchto důvodů je rychlost a kvalita rekultivací ploch zasažených těžbou nerostných surovin významným faktorem krajinotvorby.

diskuze

 

Počasí v regionu »

Panorama 360° »

Úvod|Cíle/Trasy|Multimédia|Transformace a rekultivace území|Místo pro podnikání|RSK UK|Akce|Kontakt

 

 

 

 

 

 

 

 

Rekultivovaná území ÚK » Transformace a rekultivace území » Výsypky » okres Most » SLATINICKÁ výsypka

| | cesky deutsch english