STŘIMICKÁ výsypka

 

17_vysypka_Strimice_1953.jpg
17_vysypka_Strimice_1964.jpg
17_vysypka_Strimice_1975.jpg
17_vysypka_Strimice_1987.jpg
17_vysypka_Strimice_1998.jpg
17_vysypka_Strimice_2000.jpg
17_vysypka_Strimice_2005.jpg
17_vysypka_Strimice_2008.jpg
17_vysypka_Strimice_2011.jpg
17_vysypka_Strimice_2013.jpg
17_vysypka_Strimice_2015.jpg
. . . . . . . . . . .

 

Střimická výsypka se rozprostírá mezi obcí Braňany a vrchem Špičák. Název nese po bývalé obci Střimice, která se nacházela mezi původním městem Most a Braňany. Zeminy nejprve pocházely z dolu Ležáky, který vznikl v roce 1945 z bývalého dolu Richard. Později sem byly směrovány i nadložní zeminy z rozvíjejících se lomů Maxim Gorkij a Most a došlo tak k zasypání vyuhlené zbytkové jámy dolu Ležáky. Celková rozloha výsypky je asi 600 ha. První rekultivace východních svahů výsypky byly zahájeny v roce 1984. Na tělese výsypky byla obnovena silnice mezi Mostem a Braňany a na náhorní plošině bylo vybudováno letiště jako náhrada za zlikvidované libkovické letiště. Rekultivace výsypky byla ukončena v roce 2008.

 

 

Výsypky představují jeden z doprovodných jevů těžby nerostných surovin, v Ústeckém kraji tedy především těžby hnědého uhlí. V zájmu obyvatel pánevních okresů i těžebních podniků je jejich co nejrychlejší úprava a postupné začlenění takto nově vzniklé krajiny do ekosystému území. Jde o procesy, které by bez zásahu člověka trvaly minimálně desítky let, ovšem v případě nepříznivého složení hornin sypaných na výsypku by k nim patrně vůbec nedošlo. Proto nabývají rekultivační práce na výsypkách severočeské pánve stále většího významu. Povrchová těžba se, oproti hlubinné, vyznačuje vyšší roční těžbou, nižšími těžebními náklady, ale hlavně také devastací všech složek prostředí, ve kterém je provozována (Štýs, 1981). Negativními vlivy je zasaženo velké množství obyvatel. Nejvyšší koncentrace obyvatel je soustředěná kolem měst Teplice, Chomutov, Most a Ústí nad Labem (Vráblíková & Vráblík, 2002; Beránek, 2009; Vráblíková a kol. 2007), v jejichž blízkosti se vyskytují nebo vyskytovaly aktivní povrchové doly. Z těchto důvodů je rychlost a kvalita rekultivací ploch zasažených těžbou nerostných surovin významným faktorem krajinotvorby.

diskuze

 

Počasí v regionu »

Panorama 360° »

Úvod|Cíle/Trasy|Multimédia|Transformace a rekultivace území|Místo pro podnikání|RSK UK|Akce|Kontakt

 

 

 

 

 

 

 

 

Rekultivovaná území ÚK » Transformace a rekultivace území » Výsypky » okres Most » STŘIMICKÁ výsypka

| | cesky deutsch english