VELEBUDICKÁ výsypka

 

16_vysypka_Velebudice_1953.jpg
16_vysypka_Velebudice_1964.jpg
16_vysypka_Velebudice_1975.jpg
16_vysypka_Velebudice_1987.jpg
16_vysypka_Velebudice_1998.jpg
16_vysypka_Velebudice_2000.jpg
16_vysypka_Velebudice_2005.jpg
16_vysypka_Velebudice_2008.jpg
16_vysypka_Velebudice_2011.jpg
16_vysypka_Velebudice_2013.jpg
16_vysypka_Velebudice_2015.jpg
. . . . . . . . . . .

 

Velebudická výsypka byla původně založena jako vnější výsypka lomu Slatinice (Šmeral) a  po jeho uzavření a otvírce lomu Vršany sloužila i pro ukládání nadložních zemin z lomu Vršany. Ještě před založením výsypky zde byl v provozu důl Mariana, který těžil jižně od obce Skyřice a v roce 1954 byl uzavřen. Zakládání výsypky probíhalo postupně od Velebudic jihovýchodním směrem až k tehdejším obcím Židovice a Kamenná Voda, které zanikly. Rozloha výsypky je asi 780 ha. Rekultivace byla zahájena v prostoru západních svahů výsypky v roce 1960. Těleso výsypky bylo již v průběhu zakládání koncipováno pro účely příměstské rekreace pro obyvatele města Most a jejím dominantním prvkem se stala závodní dostihová dráha. Rekultivace poslední etapy byla dokončena v roce 2010.

 

 

 

 

 

Výsypky představují jeden z doprovodných jevů těžby nerostných surovin, v Ústeckém kraji tedy především těžby hnědého uhlí. V zájmu obyvatel pánevních okresů i těžebních podniků je jejich co nejrychlejší úprava a postupné začlenění takto nově vzniklé krajiny do ekosystému území. Jde o procesy, které by bez zásahu člověka trvaly minimálně desítky let, ovšem v případě nepříznivého složení hornin sypaných na výsypku by k nim patrně vůbec nedošlo. Proto nabývají rekultivační práce na výsypkách severočeské pánve stále většího významu. Povrchová těžba se, oproti hlubinné, vyznačuje vyšší roční těžbou, nižšími těžebními náklady, ale hlavně také devastací všech složek prostředí, ve kterém je provozována (Štýs, 1981). Negativními vlivy je zasaženo velké množství obyvatel. Nejvyšší koncentrace obyvatel je soustředěná kolem měst Teplice, Chomutov, Most a Ústí nad Labem (Vráblíková & Vráblík, 2002; Beránek, 2009; Vráblíková a kol. 2007), v jejichž blízkosti se vyskytují nebo vyskytovaly aktivní povrchové doly. Z těchto důvodů je rychlost a kvalita rekultivací ploch zasažených těžbou nerostných surovin významným faktorem krajinotvorby.

diskuze

 

Počasí v regionu »

Panorama 360° »

Úvod|Cíle/Trasy|Multimédia|Transformace a rekultivace území|Místo pro podnikání|RSK UK|Akce|Kontakt

 

 

 

 

 

 

 

 

Rekultivovaná území ÚK » Transformace a rekultivace území » Výsypky » okres Most » VELEBUDICKÁ výsypka

| | cesky deutsch english