Vnitřní výsypka LOMU BÍLINA

 

23_vysypka_Bilina_1953.jpg
23_vysypka_Bilina_1964.jpg
23_vysypka_Bilina_1975.jpg
23_vysypka_Bilina_1987.jpg
23_vysypka_Bilina_1998.jpg
23_vysypka_Bilina_2000.jpg
23_vysypka_Bilina_2005.jpg
23_vysypka_Bilina_2008.jpg
23_vysypka_Bilina_2011.jpg
23_vysypka_Bilina_2013.jpg
23_vysypka_Bilina_2015.jpg
. . . . . . . . . . .

Do vyuhleného prostoru lomu Bílina jsou zpětně ukládány výsypkové zeminy, čímž vzniká těleso vnitřní výsypky. Rekultivace východní okraje výsypky přiléhající k areálu elektrárny Ledvice byla zahájena v roce 1997 a rekultivace je zde postupně již ukončována. Vnitřní výsypka se dále bude rozšiřovat západním směrem tak, jak postupuje porubní fronta lomu Bílina. Současná rozloha 660 ha tedy ještě naroste, neboť vnitřní výsypka bude sloužit pro ukládání nadložních zemin po celou dobu životnosti lomu Bílina. Na vrcholu doposud nerekultivované části vnitřní výsypky jsou od roku 2012 budovány kazety pro ukládání vedlejších energetických produktů z elektrárny Ledvice.

 

 

Výsypky představují jeden z doprovodných jevů těžby nerostných surovin, v Ústeckém kraji tedy především těžby hnědého uhlí. V zájmu obyvatel pánevních okresů i těžebních podniků je jejich co nejrychlejší úprava a postupné začlenění takto nově vzniklé krajiny do ekosystému území. Jde o procesy, které by bez zásahu člověka trvaly minimálně desítky let, ovšem v případě nepříznivého složení hornin sypaných na výsypku by k nim patrně vůbec nedošlo. Proto nabývají rekultivační práce na výsypkách severočeské pánve stále většího významu. Povrchová těžba se, oproti hlubinné, vyznačuje vyšší roční těžbou, nižšími těžebními náklady, ale hlavně také devastací všech složek prostředí, ve kterém je provozována (Štýs, 1981). Negativními vlivy je zasaženo velké množství obyvatel. Nejvyšší koncentrace obyvatel je soustředěná kolem měst Teplice, Chomutov, Most a Ústí nad Labem (Vráblíková & Vráblík, 2002; Beránek, 2009; Vráblíková a kol. 2007), v jejichž blízkosti se vyskytují nebo vyskytovaly aktivní povrchové doly. Z těchto důvodů je rychlost a kvalita rekultivací ploch zasažených těžbou nerostných surovin významným faktorem krajinotvorby.

diskuze

 

Počasí v regionu »

Panorama 360° »

Úvod|Cíle/Trasy|Multimédia|Transformace a rekultivace území|Místo pro podnikání|RSK UK|Akce|Kontakt

 

 

 

 

 

 

 

 

Rekultivovaná území ÚK » Transformace a rekultivace území » Výsypky » okres Teplice » Vnitřní výsypka LOMU BÍLINA

| | cesky deutsch english