Vnitřní výsypka LOMU CHABAŘOVICE

 

35_vysypka_Chabarovice_1953.jpg
35_vysypka_Chabarovice_1964.jpg
35_vysypka_Chabarovice_1975.jpg
35_vysypka_Chabarovice_1987.jpg
35_vysypka_Chabarovice_1998(1).jpg
35_vysypka_Chabarovice_2000.jpg
35_vysypka_Chabarovice_2005.jpg
35_vysypka_Chabarovice_2008.jpg
35_vysypka_Chabarovice_2011.jpg
35_vysypka_Chabarovice_2013.jpg
35_vysypka_Chabarovice_2015.jpg
. . . . . . . . . . .

Těžba uhlí v lomu Chabařovice byla zahájena v roce 1977 a těžbě musela ustoupit obec Tuchomyšl. Těžba pokračovala až do roku 1991, kdy bylo vládou rozhodnuto o zastavení lomu. Část vyuhleného prostoru lomu byla zpětně zasypána vnitřní výsypkou. Její rekultivace byla zahájena v roce 2001. Rozloha výsypky je asi 350 ha. Rekultivace vnitřní výsypky, stejně jako závěrných a bočních svahů bývalého lomu, byla ukončena v roce 2014, kdy došlo k ukončení veškerých sanačních a rekultivačních prací podle plánu likvidace.

 

 

Výsypky představují jeden z doprovodných jevů těžby nerostných surovin, v Ústeckém kraji tedy především těžby hnědého uhlí. V zájmu obyvatel pánevních okresů i těžebních podniků je jejich co nejrychlejší úprava a postupné začlenění takto nově vzniklé krajiny do ekosystému území. Jde o procesy, které by bez zásahu člověka trvaly minimálně desítky let, ovšem v případě nepříznivého složení hornin sypaných na výsypku by k nim patrně vůbec nedošlo. Proto nabývají rekultivační práce na výsypkách severočeské pánve stále většího významu. Povrchová těžba se, oproti hlubinné, vyznačuje vyšší roční těžbou, nižšími těžebními náklady, ale hlavně také devastací všech složek prostředí, ve kterém je provozována (Štýs, 1981). Negativními vlivy je zasaženo velké množství obyvatel. Nejvyšší koncentrace obyvatel je soustředěná kolem měst Teplice, Chomutov, Most a Ústí nad Labem (Vráblíková & Vráblík, 2002; Beránek, 2009; Vráblíková a kol. 2007), v jejichž blízkosti se vyskytují nebo vyskytovaly aktivní povrchové doly. Z těchto důvodů je rychlost a kvalita rekultivací ploch zasažených těžbou nerostných surovin významným faktorem krajinotvorby.

diskuze

 

Počasí v regionu »

Panorama 360° »

Úvod|Cíle/Trasy|Multimédia|Transformace a rekultivace území|Místo pro podnikání|RSK UK|Akce|Kontakt

 

 

 

 

 

 

 

 

Rekultivovaná území ÚK » Transformace a rekultivace území » Výsypky » okres Ústí nad Labem » Vnitřní výsypka LOMU CHABAŘOVICE

| | cesky deutsch english