Vnitřní výsypka lomu LIBOUŠ

 

04_vysypka_Libous_1953.jpg
04_vysypka_Libous_1964.jpg
04_vysypka_Libous_1975.jpg
04_vysypka_Libous_1987.jpg
04_vysypka_Libous_1998.jpg
04_vysypka_Libous_2000.jpg
04_vysypka_Libous_2005.jpg
04_vysypka_Libous_2008.jpg
04_vysypka_Libous_2011.jpg
04_vysypka_Libous_2013.jpg
04_vysypka_Libous_2015.jpg
. . . . . . . . . . .

Vnitřní výsypka lomu Libouš se nachází ve vyuhleném prostoru lomu Libouš, který leží mezi Kadaní a Chomutovem. Původně se zde rozkládaly obce Kralupy u Chomutova s několika rybníky v okolí obce, dále obce Krbice nebo Račice a územím protékal potok Hutná.  Celé území bylo přetěženo postupem lomu Libouš, jehož porubní fronta se po dosažení severní hranice dobývacího prostoru přesunula východním směrem. Vyuhlený prostor je zpětně zasypáván nadložními zeminami. První plochy vnitřní výsypky byly do rekultivace předány teprve v roce 2013 a rekultivace zde budou probíhat až do úplného ukončení těžební činnosti lomu Libouš. Současná rozloha výsypky je asi 890 ha, avšak její velikost bude ještě narůstat. 

 

 

 

Výsypky představují jeden z doprovodných jevů těžby nerostných surovin, v Ústeckém kraji tedy především těžby hnědého uhlí. V zájmu obyvatel pánevních okresů i těžebních podniků je jejich co nejrychlejší úprava a postupné začlenění takto nově vzniklé krajiny do ekosystému území. Jde o procesy, které by bez zásahu člověka trvaly minimálně desítky let, ovšem v případě nepříznivého složení hornin sypaných na výsypku by k nim patrně vůbec nedošlo. Proto nabývají rekultivační práce na výsypkách severočeské pánve stále většího významu. Povrchová těžba se, oproti hlubinné, vyznačuje vyšší roční těžbou, nižšími těžebními náklady, ale hlavně také devastací všech složek prostředí, ve kterém je provozována (Štýs, 1981). Negativními vlivy je zasaženo velké množství obyvatel. Nejvyšší koncentrace obyvatel je soustředěná kolem měst Teplice, Chomutov, Most a Ústí nad Labem (Vráblíková & Vráblík, 2002; Beránek, 2009; Vráblíková a kol. 2007), v jejichž blízkosti se vyskytují nebo vyskytovaly aktivní povrchové doly. Z těchto důvodů je rychlost a kvalita rekultivací ploch zasažených těžbou nerostných surovin významným faktorem krajinotvorby.

diskuze

 

Počasí v regionu »

Panorama 360° »

Úvod|Cíle/Trasy|Multimédia|Transformace a rekultivace území|Místo pro podnikání|RSK UK|Akce|Kontakt

 

 

 

 

 

 

 

 

Rekultivovaná území ÚK » Transformace a rekultivace území » Výsypky » okres Chomutov » Vnitřní výsypka lomu LIBOUŠ

| | cesky deutsch english