Vnitřní výsypka lomu ŠVERMA a VRŠANY

 

06_vysypka_Sverma_1953.jpg
06_vysypka_Sverma_1964.jpg
06_vysypka_Sverma_1975.jpg
06_vysypka_Sverma_1987.jpg
06_vysypka_Sverma_1998.jpg
06_vysypka_Sverma_2000.jpg
06_vysypka_Sverma_2005.jpg
06_vysypka_Sverma_2008.jpg
06_vysypka_Sverma_2011.jpg
06_vysypka_Sverma_2013.jpg
06_vysypka_Sverma_2015.jpg
06_vysypka_Vrsany_1953.jpg
06_vysypka_Vrsany_1964.jpg
06_vysypka_Vrsany_1975.jpg
06_vysypka_Vrsany_1987.jpg
06_vysypka_Vrsany_1998.jpg
06_vysypka_Vrsany_2000.jpg
06_vysypka_Vrsany_2005.jpg
06_vysypka_Vrsany_2008.jpg
06_vysypka_Vrsany_2011.jpg
06_vysypka_Vrsany_2013.jpg
06_vysypka_Vrsany_2015.jpg
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Vnitřní výsypka lomu Šverma se nachází východně od obce Vrskmaň. Před těžbou se zde nacházela obec Nové Sedlo nad Bílinou, kterou protékala řeka Bílina. Jižněji pak protékal Otvický potok a ležela zde menší obec Pohlody. Pro uvolnění postupu dolu Šverma byla řeka Bílina opakovaně překládána, až nakonec byla umístěna do trubního převaděče na Ervěnický koridor. Důl Šverma postupoval jižním směrem a do vyuhleného prostoru byly zakládány nadložní zeminy, které tvoří vnitřní výsypku. Rekultivace prvních etap vnitřní výsypky byla zahájena v roce 1992. Rozloha vnitřní výsypky je asi 790 ha. Jižní část vnitřní výsypky lomu Šverma navazuje na vnitřní výsypku lomu Vršany, neboť kolem roku 2005 došlo k propojení porubních front obou lomů.

 

Otvírka lomu Vršany byla zahájena severně od obce Malé Březno v roce 1978. Nadložní zeminy byly nejprve ukládány do vnější výsypky Malé Březno a až později, když se porubní fronta posunula severním směrem, bylo zahájeno ukládání do vyuhleného prostoru lomu. Rekultivace první etapy vnitřní výsypky byla zahájena v roce 2000. Současná rozloha výsypky je asi 530 ha, ale bude ještě narůstat s dalším postupem lomu do dobývacího prostoru Slatinice. 

 

 

 

Výsypky představují jeden z doprovodných jevů těžby nerostných surovin, v Ústeckém kraji tedy především těžby hnědého uhlí. V zájmu obyvatel pánevních okresů i těžebních podniků je jejich co nejrychlejší úprava a postupné začlenění takto nově vzniklé krajiny do ekosystému území. Jde o procesy, které by bez zásahu člověka trvaly minimálně desítky let, ovšem v případě nepříznivého složení hornin sypaných na výsypku by k nim patrně vůbec nedošlo. Proto nabývají rekultivační práce na výsypkách severočeské pánve stále většího významu. Povrchová těžba se, oproti hlubinné, vyznačuje vyšší roční těžbou, nižšími těžebními náklady, ale hlavně také devastací všech složek prostředí, ve kterém je provozována (Štýs, 1981). Negativními vlivy je zasaženo velké množství obyvatel. Nejvyšší koncentrace obyvatel je soustředěná kolem měst Teplice, Chomutov, Most a Ústí nad Labem (Vráblíková & Vráblík, 2002; Beránek, 2009; Vráblíková a kol. 2007), v jejichž blízkosti se vyskytují nebo vyskytovaly aktivní povrchové doly. Z těchto důvodů je rychlost a kvalita rekultivací ploch zasažených těžbou nerostných surovin významným faktorem krajinotvorby.

diskuze

 

Počasí v regionu »

Panorama 360° »

Úvod|Cíle/Trasy|Multimédia|Transformace a rekultivace území|Místo pro podnikání|RSK UK|Akce|Kontakt

 

 

 

 

 

 

 

 

Rekultivovaná území ÚK » Transformace a rekultivace území » Výsypky » okres Most » Vnitřní výsypka lomu ŠVERMA a VRŠANY

| | cesky deutsch english