Výsypka BRAŇANY

 

31_vysypka_Branany_1953.jpg
31_vysypka_Branany_1964.jpg
31_vysypka_Branany_1975.jpg
31_vysypka_Branany_1987.jpg
31_vysypka_Branany_1998.jpg
31_vysypka_Branany_2000.jpg
31_vysypka_Branany_2005.jpg
31_vysypka_Branany_2008.jpg
31_vysypka_Branany_2011.jpg
31_vysypka_Branany_2013.jpg
31_vysypka_Branany_2015.jpg
. . . . . . . . . . .

Výsypka Braňany o rozloze asi 110 ha byla založena v prostoru bývalých dolů Svoboda a Maxim Gorkij. Její rekultivace byla zahájena v roce 1992 a z převážné části je zalesňována s cílem vytvoření zeleného pásu mezi obcí Braňany a lomem Bílina. Rekultivace by mohla být dokončena kolem roku 2025. 

 

 

Výsypky představují jeden z doprovodných jevů těžby nerostných surovin, v Ústeckém kraji tedy především těžby hnědého uhlí. V zájmu obyvatel pánevních okresů i těžebních podniků je jejich co nejrychlejší úprava a postupné začlenění takto nově vzniklé krajiny do ekosystému území. Jde o procesy, které by bez zásahu člověka trvaly minimálně desítky let, ovšem v případě nepříznivého složení hornin sypaných na výsypku by k nim patrně vůbec nedošlo. Proto nabývají rekultivační práce na výsypkách severočeské pánve stále většího významu. Povrchová těžba se, oproti hlubinné, vyznačuje vyšší roční těžbou, nižšími těžebními náklady, ale hlavně také devastací všech složek prostředí, ve kterém je provozována (Štýs, 1981). Negativními vlivy je zasaženo velké množství obyvatel. Nejvyšší koncentrace obyvatel je soustředěná kolem měst Teplice, Chomutov, Most a Ústí nad Labem (Vráblíková & Vráblík, 2002; Beránek, 2009; Vráblíková a kol. 2007), v jejichž blízkosti se vyskytují nebo vyskytovaly aktivní povrchové doly. Z těchto důvodů je rychlost a kvalita rekultivací ploch zasažených těžbou nerostných surovin významným faktorem krajinotvorby.

diskuze

 

Počasí v regionu »

Panorama 360° »

Úvod|Cíle/Trasy|Multimédia|Transformace a rekultivace území|Místo pro podnikání|RSK UK|Akce|Kontakt

 

 

 

 

 

 

 

 

Rekultivovaná území ÚK » Transformace a rekultivace území » Výsypky » okres Teplice » Výsypka BRAŇANY

| | cesky deutsch english