Výsypka BŘEZNO

 

02_vysypka_Brezno_1953.jpg
02_vysypka_Brezno_1964.jpg
02_vysypka_Brezno_1975.jpg
02_vysypka_Brezno_1987.jpg
02_vysypka_Brezno_1998.jpg
02_vysypka_Brezno_2000.jpg
02_vysypka_Brezno_2005.jpg
02_vysypka_Brezno_2008.jpg
02_vysypka_Brezno_2011.jpg
02_vysypka_Brezno_2013.jpg
02_vysypka_Brezno_2015.jpg
. . . . . . . . . . .

 

Výsypka Březno se nachází mezi elektrárnou Tušimice a obcí Březno. Původně se zde nacházely obce Tušimice, Čachovice a Libouš a jižní částí území protékal Lužický potok. Zatímco jižní polovina výsypky je vnějším výsypným prostorem, kam byly ukládány nadložní zeminy z dolu Merkur, severní polovina je vnitřní výsypkou, tj. vyuhleným prostorem dolu Libouš, který byl zpětně zasypáván nadložními zeminami při postupu dolu severním směrem. Těleso výsypky Březno tak plynule přechází do vnitřní výsypky lomu Libouš. Rekultivace zde byly zahájeny v roce 1980 a měly by být dokončeny do roku 2030. Rozloha výsypky je asi 1 300 ha. 

 

 

 

 

Výsypky představují jeden z doprovodných jevů těžby nerostných surovin, v Ústeckém kraji tedy především těžby hnědého uhlí. V zájmu obyvatel pánevních okresů i těžebních podniků je jejich co nejrychlejší úprava a postupné začlenění takto nově vzniklé krajiny do ekosystému území. Jde o procesy, které by bez zásahu člověka trvaly minimálně desítky let, ovšem v případě nepříznivého složení hornin sypaných na výsypku by k nim patrně vůbec nedošlo. Proto nabývají rekultivační práce na výsypkách severočeské pánve stále většího významu. Povrchová těžba se, oproti hlubinné, vyznačuje vyšší roční těžbou, nižšími těžebními náklady, ale hlavně také devastací všech složek prostředí, ve kterém je provozována (Štýs, 1981). Negativními vlivy je zasaženo velké množství obyvatel. Nejvyšší koncentrace obyvatel je soustředěná kolem měst Teplice, Chomutov, Most a Ústí nad Labem (Vráblíková & Vráblík, 2002; Beránek, 2009; Vráblíková a kol. 2007), v jejichž blízkosti se vyskytují nebo vyskytovaly aktivní povrchové doly. Z těchto důvodů je rychlost a kvalita rekultivací ploch zasažených těžbou nerostných surovin významným faktorem krajinotvorby.

diskuze

 

Počasí v regionu »

Panorama 360° »

Úvod|Cíle/Trasy|Multimédia|Transformace a rekultivace území|Místo pro podnikání|RSK UK|Akce|Kontakt

 

 

 

 

 

 

 

 

Rekultivovaná území ÚK » Transformace a rekultivace území » Výsypky » okres Chomutov » Výsypka BŘEZNO

| | cesky deutsch english