Výsypka JIRÁSEK

 

26_vysypka_Jirasek_1953.jpg
26_vysypka_Jirasek_1964.jpg
26_vysypka_Jirasek_1975.jpg
26_vysypka_Jirasek_1987.jpg
26_vysypka_Jirasek_1998.jpg
26_vysypka_Jirasek_2000.jpg
26_vysypka_Jirasek_2005.jpg
26_vysypka_Jirasek_2008.jpg
26_vysypka_Jirasek_2011.jpg
26_vysypka_Jirasek_2013.jpg
26_vysypka_Jirasek_2015.jpg
. . . . . . . . . . .

Ve stejnojmenném dole nejprve vznikala plavená, později zakladačová výsypka. V roce 1973 se začalo s rekultivací severních svahů výsypky a rekultivace celé části byla dokončena v roce 2005. Celková rozloha výsypka je asi 240 ha.

 

 

Výsypky představují jeden z doprovodných jevů těžby nerostných surovin, v Ústeckém kraji tedy především těžby hnědého uhlí. V zájmu obyvatel pánevních okresů i těžebních podniků je jejich co nejrychlejší úprava a postupné začlenění takto nově vzniklé krajiny do ekosystému území. Jde o procesy, které by bez zásahu člověka trvaly minimálně desítky let, ovšem v případě nepříznivého složení hornin sypaných na výsypku by k nim patrně vůbec nedošlo. Proto nabývají rekultivační práce na výsypkách severočeské pánve stále většího významu. Povrchová těžba se, oproti hlubinné, vyznačuje vyšší roční těžbou, nižšími těžebními náklady, ale hlavně také devastací všech složek prostředí, ve kterém je provozována (Štýs, 1981). Negativními vlivy je zasaženo velké množství obyvatel. Nejvyšší koncentrace obyvatel je soustředěná kolem měst Teplice, Chomutov, Most a Ústí nad Labem (Vráblíková & Vráblík, 2002; Beránek, 2009; Vráblíková a kol. 2007), v jejichž blízkosti se vyskytují nebo vyskytovaly aktivní povrchové doly. Z těchto důvodů je rychlost a kvalita rekultivací ploch zasažených těžbou nerostných surovin významným faktorem krajinotvorby.

diskuze

 

Počasí v regionu »

Panorama 360° »

Úvod|Cíle/Trasy|Multimédia|Rekultivovaná území|Místo pro podnikání|RSK UK|Akce|Kontakt

 

 

 

 

 

 

 

 

Rekultivovaná území ÚK » Rekultivovaná území » Výsypky » okres Teplice » Výsypka JIRÁSEK

| | cesky deutsch english