Výsypka LOCHOČICE

 

34_vysypka_Lochocice_1953.jpg
34_vysypka_Lochocice_1964.jpg
34_vysypka_Lochocice_1975.jpg
34_vysypka_Lochocice_1987.jpg
34_vysypka_Lochocice_1998.jpg
34_vysypka_Lochocice_2000.jpg
34_vysypka_Lochocice_2005.jpg
34_vysypka_Lochocice_2008.jpg
34_vysypka_Lochocice_2011.jpg
34_vysypka_Lochocice_2013.jpg
34_vysypka_Lochocice_2015.jpg
. . . . . . . . . . .

Výsypka Lochočice vznikala původně jako výsypka dolu 5. květen, později se stala i výsypkou nově otevřeného povrchového dolu Chabařovice. Dříve se zde nacházela obec Lochočice. První zeminy na Lochočickou výsypku byly zakládány již v roce 1968. Rekultivace nejstarších částí výsypky byla zahájena v roce 1992. Převážná část výsypky byla zalesněna. Zemědělská rekultivace byla realizována pouze na ploše západních svahů v návaznosti na původní zemědělské plochy. Rekultivace byla ukončena v roce 2006. Rozloha výsypky je asi 340 ha.

 

 

Výsypky představují jeden z doprovodných jevů těžby nerostných surovin, v Ústeckém kraji tedy především těžby hnědého uhlí. V zájmu obyvatel pánevních okresů i těžebních podniků je jejich co nejrychlejší úprava a postupné začlenění takto nově vzniklé krajiny do ekosystému území. Jde o procesy, které by bez zásahu člověka trvaly minimálně desítky let, ovšem v případě nepříznivého složení hornin sypaných na výsypku by k nim patrně vůbec nedošlo. Proto nabývají rekultivační práce na výsypkách severočeské pánve stále většího významu. Povrchová těžba se, oproti hlubinné, vyznačuje vyšší roční těžbou, nižšími těžebními náklady, ale hlavně také devastací všech složek prostředí, ve kterém je provozována (Štýs, 1981). Negativními vlivy je zasaženo velké množství obyvatel. Nejvyšší koncentrace obyvatel je soustředěná kolem měst Teplice, Chomutov, Most a Ústí nad Labem (Vráblíková & Vráblík, 2002; Beránek, 2009; Vráblíková a kol. 2007), v jejichž blízkosti se vyskytují nebo vyskytovaly aktivní povrchové doly. Z těchto důvodů je rychlost a kvalita rekultivací ploch zasažených těžbou nerostných surovin významným faktorem krajinotvorby.

diskuze

 

Počasí v regionu »

Panorama 360° »

Úvod|Cíle/Trasy|Multimédia|Transformace a rekultivace území|Místo pro podnikání|RSK UK|Akce|Kontakt

 

 

 

 

 

 

 

 

Rekultivovaná území ÚK » Transformace a rekultivace území » Výsypky » okres Ústí nad Labem » Výsypka LOCHOČICE

| | cesky deutsch english