Výsypka lomu MOST/LEŽÁKY - vnitřní a vnější

 

19_vysypka_Most_1953.jpg
19_vysypka_Most_1964.jpg
19_vysypka_Most_1975.jpg
19_vysypka_Most_1987.jpg
19_vysypka_Most_1998.jpg
19_vysypka_Most_2000.jpg
19_vysypka_Most_2005.jpg
19_vysypka_Most_2008.jpg
19_vysypka_Most_2011.jpg
19_vysypka_Most_2013.jpg
19_vysypka_Most_2015.jpg
. . . . . . . . . . .

 

Vnitřní výsypka lomu Most se nachází v prostoru bývalého města Most, které muselo ustoupit otvírce lomu Most. Výsypkové zeminy byly nejprve ukládány do prostoru bývalé obce Souš v přímém sousedství Kopistské výsypky a později, když porubní fronta lomu Most postoupila severovýchodním směrem a spojila se s dolem Ležáky, byly zeminy ukládány zpět do vyuhleného prostoru v návaznosti na Rudolickou a Střimickou výsypku. Rekultivace vnější výsypky probíhala v letech 1974 až 1997 a její rozloha je asi 70 ha. Rekultivace vnitřní výsypky probíhala v letech 1991 až 2009 a její rozloha je asi 140 hektarů.

 

 

 

Výsypky představují jeden z doprovodných jevů těžby nerostných surovin, v Ústeckém kraji tedy především těžby hnědého uhlí. V zájmu obyvatel pánevních okresů i těžebních podniků je jejich co nejrychlejší úprava a postupné začlenění takto nově vzniklé krajiny do ekosystému území. Jde o procesy, které by bez zásahu člověka trvaly minimálně desítky let, ovšem v případě nepříznivého složení hornin sypaných na výsypku by k nim patrně vůbec nedošlo. Proto nabývají rekultivační práce na výsypkách severočeské pánve stále většího významu. Povrchová těžba se, oproti hlubinné, vyznačuje vyšší roční těžbou, nižšími těžebními náklady, ale hlavně také devastací všech složek prostředí, ve kterém je provozována (Štýs, 1981). Negativními vlivy je zasaženo velké množství obyvatel. Nejvyšší koncentrace obyvatel je soustředěná kolem měst Teplice, Chomutov, Most a Ústí nad Labem (Vráblíková & Vráblík, 2002; Beránek, 2009; Vráblíková a kol. 2007), v jejichž blízkosti se vyskytují nebo vyskytovaly aktivní povrchové doly. Z těchto důvodů je rychlost a kvalita rekultivací ploch zasažených těžbou nerostných surovin významným faktorem krajinotvorby.

diskuze

 

Počasí v regionu »

Panorama 360° »

Úvod|Cíle/Trasy|Multimédia|Transformace a rekultivace území|Místo pro podnikání|RSK UK|Akce|Kontakt

 

 

 

 

 

 

 

 

Rekultivovaná území ÚK » Transformace a rekultivace území » Výsypky » okres Most » Výsypka lomu MOST/LEŽÁKY - vnitřní a vnější

| | cesky deutsch english