Výsypka lomu VRBENSKÝ

 

13_vysypka_Vrbensky_1953.jpg
13_vysypka_Vrbensky_1964.jpg
13_vysypka_Vrbensky_1975.jpg
13_vysypka_Vrbensky_1987.jpg
13_vysypka_Vrbensky_1998.jpg
13_vysypka_Vrbensky_2000.jpg
13_vysypka_Vrbensky_2005.jpg
13_vysypka_Vrbensky_2008.jpg
13_vysypka_Vrbensky_2011.jpg
13_vysypka_Vrbensky_2013.jpg
13_vysypka_Vrbensky_2015.jpg
. . . . . . . . . . .

 

Lom Vrbenský, jehož těžební činnost byla ukončena v roce 1976, navazoval na těžbu dolu Matylda, který byl v provozu již od roku 1918. Jeho zbytková jáma byla zčásti zasypána zeminami z vlastního lomu, po ukončení jeho činnosti pak i zemina z dolu Šverma. Ve východní části lomu byla vnitřní výsypka cíleně tvarována pro vybudování vodní nádrže Matylda, která byla v roce 1992 napuštěna vodou z průmyslového převaděče vody z Ohře. V západní části byla nezasypaná část zbytkové jámy ponechána jako odkaliště úpravny uhlí Komořany. Rekultivace prvních ploch byla zahájena v roce 1962. Rekultivace první a druhé etáže vnitřní výsypky, která byla zahájena v roce 1978, byla koncipována pro zřízení automobilového závodního okruhu, který byl uveden do provozu v roce 1983. V současné době zde probíhá poslední rekultivační akce, a to v prostoru bývalého odkaliště Saxonie. Rozloha celého území, včetně vodní nádrže, je asi 440 hektarů.

 

 

 

Výsypky představují jeden z doprovodných jevů těžby nerostných surovin, v Ústeckém kraji tedy především těžby hnědého uhlí. V zájmu obyvatel pánevních okresů i těžebních podniků je jejich co nejrychlejší úprava a postupné začlenění takto nově vzniklé krajiny do ekosystému území. Jde o procesy, které by bez zásahu člověka trvaly minimálně desítky let, ovšem v případě nepříznivého složení hornin sypaných na výsypku by k nim patrně vůbec nedošlo. Proto nabývají rekultivační práce na výsypkách severočeské pánve stále většího významu. Povrchová těžba se, oproti hlubinné, vyznačuje vyšší roční těžbou, nižšími těžebními náklady, ale hlavně také devastací všech složek prostředí, ve kterém je provozována (Štýs, 1981). Negativními vlivy je zasaženo velké množství obyvatel. Nejvyšší koncentrace obyvatel je soustředěná kolem měst Teplice, Chomutov, Most a Ústí nad Labem (Vráblíková & Vráblík, 2002; Beránek, 2009; Vráblíková a kol. 2007), v jejichž blízkosti se vyskytují nebo vyskytovaly aktivní povrchové doly. Z těchto důvodů je rychlost a kvalita rekultivací ploch zasažených těžbou nerostných surovin významným faktorem krajinotvorby.

diskuze

 

Počasí v regionu »

Panorama 360° »

Úvod|Cíle/Trasy|Multimédia|Transformace a rekultivace území|Místo pro podnikání|RSK UK|Akce|Kontakt

 

 

 

 

 

 

 

 

Rekultivovaná území ÚK » Transformace a rekultivace území » Výsypky » okres Most » Výsypka lomu VRBENSKÝ

| | cesky deutsch english