Výsypka MALÉ BŘEZNO

 

14_vysypka_Male_Brezno_1953.jpg
14_vysypka_Male_Brezno_1964.jpg
14_vysypka_Male_Brezno_1975.jpg
14_vysypka_Male_Brezno_1987.jpg
14_vysypka_Male_Brezno_1998(1).jpg
14_vysypka_Male_Brezno_2000.jpg
14_vysypka_Male_Brezno_2005.jpg
14_vysypka_Male_Brezno_2008.jpg
14_vysypka_Male_Brezno_2011.jpg
14_vysypka_Male_Brezno_2013.jpg
14_vysypka_Male_Brezno_2015.jpg
. . . . . . . . . . .

 

Výsypka Malé Březno se rozkládá mezi obcemi Malé Březno a Strupčice. Území původně protékala říčka Srpina, která musela být přeložena jižněji mimo těleso výsypky. Výsypka byla založena jako vnější výsypka při otvírce lomu Vršany. Její rozloha je asi 190 ha. Rekultivace probíhala v letech 1990 až 2005.

 

 

 

Výsypky představují jeden z doprovodných jevů těžby nerostných surovin, v Ústeckém kraji tedy především těžby hnědého uhlí. V zájmu obyvatel pánevních okresů i těžebních podniků je jejich co nejrychlejší úprava a postupné začlenění takto nově vzniklé krajiny do ekosystému území. Jde o procesy, které by bez zásahu člověka trvaly minimálně desítky let, ovšem v případě nepříznivého složení hornin sypaných na výsypku by k nim patrně vůbec nedošlo. Proto nabývají rekultivační práce na výsypkách severočeské pánve stále většího významu. Povrchová těžba se, oproti hlubinné, vyznačuje vyšší roční těžbou, nižšími těžebními náklady, ale hlavně také devastací všech složek prostředí, ve kterém je provozována (Štýs, 1981). Negativními vlivy je zasaženo velké množství obyvatel. Nejvyšší koncentrace obyvatel je soustředěná kolem měst Teplice, Chomutov, Most a Ústí nad Labem (Vráblíková & Vráblík, 2002; Beránek, 2009; Vráblíková a kol. 2007), v jejichž blízkosti se vyskytují nebo vyskytovaly aktivní povrchové doly. Z těchto důvodů je rychlost a kvalita rekultivací ploch zasažených těžbou nerostných surovin významným faktorem krajinotvorby.

diskuze

 

Počasí v regionu »

Panorama 360° »

Úvod|Cíle/Trasy|Multimédia|Transformace a rekultivace území|Místo pro podnikání|RSK UK|Akce|Kontakt

 

 

 

 

 

 

 

 

Rekultivovaná území ÚK » Transformace a rekultivace území » Výsypky » okres Most » Výsypka MALÉ BŘEZNO

| | cesky deutsch english