Výsypka MERKUR

 

03_vysypka_Merkur_1953.jpg
03_vysypka_Merkur_1964.jpg
03_vysypka_Merkur_1975.jpg
03_vysypka_Merkur_1987.jpg
03_vysypka_Merkur_1998.jpg
03_vysypka_Merkur_2000.jpg
03_vysypka_Merkur_2005.jpg
03_vysypka_Merkur_2008.jpg
03_vysypka_Merkur_2011.jpg
03_vysypka_Merkur_2013.jpg
04_vysypka_Libous_2015.jpg
. . . . . . . . . . .

 

Výsypka Merkur se nachází mezi Kadaní a elektrárnou Tušimice. Před těžbou zde ležely obce Milžany či Přezetice. Jižní část výsypky je vnější výsypkou dolu Merkur, severní část je jeho vnitřní výsypkou vznikající s postupem dolu severním směrem. V okrajových partiích výsypky, které byly nepřímo dotčené zakládáním nadložních zemin, byly rekultivace zahájeny již v roce 1975. Ve střední části je vymezený prostor pro ukládání vedlejších energetických produktů z elektrárny Prunéřov, úložiště Letiště. Rozloha výsypky je asi 1 200 ha, avšak přesnou hranici výsypky není možné určit s ohledem na její plynulý přechod do okolních výsypných prostor, tj. výsypek Prunéřov, Březno a vnitřní výsypky lomu Libouš.

 

 

 

 

 

 

Výsypky představují jeden z doprovodných jevů těžby nerostných surovin, v Ústeckém kraji tedy především těžby hnědého uhlí. V zájmu obyvatel pánevních okresů i těžebních podniků je jejich co nejrychlejší úprava a postupné začlenění takto nově vzniklé krajiny do ekosystému území. Jde o procesy, které by bez zásahu člověka trvaly minimálně desítky let, ovšem v případě nepříznivého složení hornin sypaných na výsypku by k nim patrně vůbec nedošlo. Proto nabývají rekultivační práce na výsypkách severočeské pánve stále většího významu. Povrchová těžba se, oproti hlubinné, vyznačuje vyšší roční těžbou, nižšími těžebními náklady, ale hlavně také devastací všech složek prostředí, ve kterém je provozována (Štýs, 1981). Negativními vlivy je zasaženo velké množství obyvatel. Nejvyšší koncentrace obyvatel je soustředěná kolem měst Teplice, Chomutov, Most a Ústí nad Labem (Vráblíková & Vráblík, 2002; Beránek, 2009; Vráblíková a kol. 2007), v jejichž blízkosti se vyskytují nebo vyskytovaly aktivní povrchové doly. Z těchto důvodů je rychlost a kvalita rekultivací ploch zasažených těžbou nerostných surovin významným faktorem krajinotvorby.

diskuze

 

Počasí v regionu »

Panorama 360° »

Úvod|Cíle/Trasy|Multimédia|Transformace a rekultivace území|Místo pro podnikání|RSK UK|Akce|Kontakt

 

 

 

 

 

 

 

 

Rekultivovaná území ÚK » Transformace a rekultivace území » Výsypky » okres Chomutov » Výsypka MERKUR

| | cesky deutsch english