Výsypka OBRÁNCŮ MÍRU

 

09_vysypka_OM_1953.jpg
09_vysypka_OM_1964.jpg
09_vysypka_OM_1975.jpg
09_vysypka_OM_1987.jpg
09_vysypka_OM_1998.jpg
09_vysypka_OM_2000.jpg
09_vysypka_OM_2005.jpg
09_vysypka_OM_2008.jpg
09_vysypka_OM_2011.jpg
09_vysypka_OM_2013.jpg
09_vysypka_OM_2015.jpg
. . . . . . . . . . .

 

Výsypka Obránců míru vznikla zprvu jako vnitřní výsypka stejnojmenného dolu, který postupoval od Komořan severním směrem. Uhelná sloj však nebyla povrchově odtěžena v celém rozsahu dnešní výsypky. Lom byl uzavřen v roce 1985 a do jeho zbytkové jámy byla ukládána skrývka z lomu ČSA. Rekultivace výsypky byla zahájena na jejím jižním úpatí v roce 1973. Rozloha výsypky je asi 970 ha. Její rekultivace bude dokončena po úplném ukončení těžby na lomu ČSA.

 

 

 

Výsypky představují jeden z doprovodných jevů těžby nerostných surovin, v Ústeckém kraji tedy především těžby hnědého uhlí. V zájmu obyvatel pánevních okresů i těžebních podniků je jejich co nejrychlejší úprava a postupné začlenění takto nově vzniklé krajiny do ekosystému území. Jde o procesy, které by bez zásahu člověka trvaly minimálně desítky let, ovšem v případě nepříznivého složení hornin sypaných na výsypku by k nim patrně vůbec nedošlo. Proto nabývají rekultivační práce na výsypkách severočeské pánve stále většího významu. Povrchová těžba se, oproti hlubinné, vyznačuje vyšší roční těžbou, nižšími těžebními náklady, ale hlavně také devastací všech složek prostředí, ve kterém je provozována (Štýs, 1981). Negativními vlivy je zasaženo velké množství obyvatel. Nejvyšší koncentrace obyvatel je soustředěná kolem měst Teplice, Chomutov, Most a Ústí nad Labem (Vráblíková & Vráblík, 2002; Beránek, 2009; Vráblíková a kol. 2007), v jejichž blízkosti se vyskytují nebo vyskytovaly aktivní povrchové doly. Z těchto důvodů je rychlost a kvalita rekultivací ploch zasažených těžbou nerostných surovin významným faktorem krajinotvorby.

diskuze

 

Počasí v regionu »

Panorama 360° »

Úvod|Cíle/Trasy|Multimédia|Transformace a rekultivace území|Místo pro podnikání|RSK UK|Akce|Kontakt

 

 

 

 

 

 

 

 

Rekultivovaná území ÚK » Transformace a rekultivace území » Výsypky » okres Most » Výsypka OBRÁNCŮ MÍRU

| | cesky deutsch english