Výsypka POKROK

 

22_vysypka_Pokrok_1953.jpg
22_vysypka_Pokrok_1964.jpg
22_vysypka_Pokrok_1975.jpg
22_vysypka_Pokrok_1987.jpg
22_vysypka_Pokrok_1998.jpg
22_vysypka_Pokrok_2000.jpg
22_vysypka_Pokrok_2005.jpg
22_vysypka_Pokrok_2008.jpg
22_vysypka_Pokrok_2011.jpg
22_vysypka_Pokrok_2013.jpg
22_vysypka_Pokrok_2015.jpg
. . . . . . . . . . .

Výsypka Pokrok je vnější výsypkou lomu Bílina. Dříve se zde nacházela obec Hrdlovka a v jižní části protékal Loučenský potok, který musel být přeložen severovýchodním směrem. Výsypka byla budována v letech 1982 až 2010. Rekultivace východních svahů výsypky byla zahájena již v roce 1976, avšak hlavní rekultivační práce započaly až v devadesátých létech 20. století. Celková rozloha výsypky je asi 760 ha a její kompletní rekultivace bude dokončena do roku 2030. 

 

 

Výsypky představují jeden z doprovodných jevů těžby nerostných surovin, v Ústeckém kraji tedy především těžby hnědého uhlí. V zájmu obyvatel pánevních okresů i těžebních podniků je jejich co nejrychlejší úprava a postupné začlenění takto nově vzniklé krajiny do ekosystému území. Jde o procesy, které by bez zásahu člověka trvaly minimálně desítky let, ovšem v případě nepříznivého složení hornin sypaných na výsypku by k nim patrně vůbec nedošlo. Proto nabývají rekultivační práce na výsypkách severočeské pánve stále většího významu. Povrchová těžba se, oproti hlubinné, vyznačuje vyšší roční těžbou, nižšími těžebními náklady, ale hlavně také devastací všech složek prostředí, ve kterém je provozována (Štýs, 1981). Negativními vlivy je zasaženo velké množství obyvatel. Nejvyšší koncentrace obyvatel je soustředěná kolem měst Teplice, Chomutov, Most a Ústí nad Labem (Vráblíková & Vráblík, 2002; Beránek, 2009; Vráblíková a kol. 2007), v jejichž blízkosti se vyskytují nebo vyskytovaly aktivní povrchové doly. Z těchto důvodů je rychlost a kvalita rekultivací ploch zasažených těžbou nerostných surovin významným faktorem krajinotvorby.

diskuze

 

Počasí v regionu »

Panorama 360° »

Úvod|Cíle/Trasy|Multimédia|Transformace a rekultivace území|Místo pro podnikání|RSK UK|Akce|Kontakt

 

 

 

 

 

 

 

 

Rekultivovaná území ÚK » Transformace a rekultivace území » Výsypky » okres Teplice » Výsypka POKROK

| | cesky deutsch english