Výsypka PRUNÉŘOV

. . . . . . . . . . .

 

Výsypka Prunéřov se nachází východně od elektrárny Prunéřov. Před těžbou se zde rozkládala obec Prunéřov, kterou protékal Prunéřosvký potok. Výsypka má původ v těžební činnosti dolů Nástup a Prunéřov. Rekultivace výsypky byla zahájena v roce 1984. Její rozloha je asi 580 ha. Ve střední části výsypky byl vynechán prostor, pro ukládání vedlejších energetických produktů z elektrárny Prunéřov, úložiště Severní lom. K rekultivaci této části bude přistoupeno až po roce 2020 poté, co bude naplněna kapacita úložiště.

 

 

 

 

 

Výsypky představují jeden z doprovodných jevů těžby nerostných surovin, v Ústeckém kraji tedy především těžby hnědého uhlí. V zájmu obyvatel pánevních okresů i těžebních podniků je jejich co nejrychlejší úprava a postupné začlenění takto nově vzniklé krajiny do ekosystému území. Jde o procesy, které by bez zásahu člověka trvaly minimálně desítky let, ovšem v případě nepříznivého složení hornin sypaných na výsypku by k nim patrně vůbec nedošlo. Proto nabývají rekultivační práce na výsypkách severočeské pánve stále většího významu. Povrchová těžba se, oproti hlubinné, vyznačuje vyšší roční těžbou, nižšími těžebními náklady, ale hlavně také devastací všech složek prostředí, ve kterém je provozována (Štýs, 1981). Negativními vlivy je zasaženo velké množství obyvatel. Nejvyšší koncentrace obyvatel je soustředěná kolem měst Teplice, Chomutov, Most a Ústí nad Labem (Vráblíková & Vráblík, 2002; Beránek, 2009; Vráblíková a kol. 2007), v jejichž blízkosti se vyskytují nebo vyskytovaly aktivní povrchové doly. Z těchto důvodů je rychlost a kvalita rekultivací ploch zasažených těžbou nerostných surovin významným faktorem krajinotvorby.

diskuze

 

Počasí v regionu »

Panorama 360° »

Úvod|Cíle/Trasy|Multimédia|Rekultivovaná území|Místo pro podnikání|RSK UK|Akce|Kontakt

 

 

 

 

 

 

 

 

Rekultivovaná území ÚK » Rekultivovaná území » Výsypky » okres Chomutov » Výsypka PRUNÉŘOV

| | cesky deutsch english
repliky breitling