Výsypka SVOBODA

 

29_vysypka_Svoboda_1953.jpg
29_vysypka_Svoboda_1964.jpg
29_vysypka_Svoboda_1975.jpg
29_vysypka_Svoboda_1987.jpg
29_vysypka_Svoboda_1998.jpg
29_vysypka_Svoboda_2000.jpg
29_vysypka_Svoboda_2005.jpg
29_vysypka_Svoboda_2008.jpg
29_vysypka_Svoboda_2011.jpg
29_vysypka_Svoboda_2013.jpg
29_vysypka_Svoboda_2015.jpg
. . . . . . . . . . .

Výsypka vznikla ve stejnojmenném dole. Rekultivace výsypky o rozloze asi 67 ha probíhala v šedesátých až osmdesátých letech 20. století.

 

 

Výsypky představují jeden z doprovodných jevů těžby nerostných surovin, v Ústeckém kraji tedy především těžby hnědého uhlí. V zájmu obyvatel pánevních okresů i těžebních podniků je jejich co nejrychlejší úprava a postupné začlenění takto nově vzniklé krajiny do ekosystému území. Jde o procesy, které by bez zásahu člověka trvaly minimálně desítky let, ovšem v případě nepříznivého složení hornin sypaných na výsypku by k nim patrně vůbec nedošlo. Proto nabývají rekultivační práce na výsypkách severočeské pánve stále většího významu. Povrchová těžba se, oproti hlubinné, vyznačuje vyšší roční těžbou, nižšími těžebními náklady, ale hlavně také devastací všech složek prostředí, ve kterém je provozována (Štýs, 1981). Negativními vlivy je zasaženo velké množství obyvatel. Nejvyšší koncentrace obyvatel je soustředěná kolem měst Teplice, Chomutov, Most a Ústí nad Labem (Vráblíková & Vráblík, 2002; Beránek, 2009; Vráblíková a kol. 2007), v jejichž blízkosti se vyskytují nebo vyskytovaly aktivní povrchové doly. Z těchto důvodů je rychlost a kvalita rekultivací ploch zasažených těžbou nerostných surovin významným faktorem krajinotvorby.

diskuze

 

Počasí v regionu »

Panorama 360° »

Úvod|Cíle/Trasy|Multimédia|Transformace a rekultivace území|Místo pro podnikání|RSK UK|Akce|Kontakt

 

 

 

 

 

 

 

 

Rekultivovaná území ÚK » Transformace a rekultivace území » Výsypky » okres Teplice » Výsypka SVOBODA

| | cesky deutsch english