Výsypka VÁCLAV

 

24_vysypka_Vaclav_1953.jpg
24_vysypka_Vaclav_1964.jpg
24_vysypka_Vaclav_1975.jpg
24_vysypka_Vaclav_1987.jpg
24_vysypka_Vaclav_1998.jpg
24_vysypka_Vaclav_2000.jpg
24_vysypka_Vaclav_2005.jpg
24_vysypka_Vaclav_2008.jpg
24_vysypka_Vaclav_2011.jpg
24_vysypka_Vaclav_2013.jpg
24_vysypka_Vaclav_2015.jpg
. . . . . . . . . . .

Jde o vnější výsypku tehdejšího dolu Julius Fučík, která byla rekultivována v letech 1963 až 1974 převážně lesnickým způsobem. Celková rozloha je asi 168 ha. Středem výsypky prochází železniční trať Bílina – Duchcov. Při severovýchodním okraji výsypky se nachází stále činná těžebna oxihumolitů. 

 

 

Výsypky představují jeden z doprovodných jevů těžby nerostných surovin, v Ústeckém kraji tedy především těžby hnědého uhlí. V zájmu obyvatel pánevních okresů i těžebních podniků je jejich co nejrychlejší úprava a postupné začlenění takto nově vzniklé krajiny do ekosystému území. Jde o procesy, které by bez zásahu člověka trvaly minimálně desítky let, ovšem v případě nepříznivého složení hornin sypaných na výsypku by k nim patrně vůbec nedošlo. Proto nabývají rekultivační práce na výsypkách severočeské pánve stále většího významu. Povrchová těžba se, oproti hlubinné, vyznačuje vyšší roční těžbou, nižšími těžebními náklady, ale hlavně také devastací všech složek prostředí, ve kterém je provozována (Štýs, 1981). Negativními vlivy je zasaženo velké množství obyvatel. Nejvyšší koncentrace obyvatel je soustředěná kolem měst Teplice, Chomutov, Most a Ústí nad Labem (Vráblíková & Vráblík, 2002; Beránek, 2009; Vráblíková a kol. 2007), v jejichž blízkosti se vyskytují nebo vyskytovaly aktivní povrchové doly. Z těchto důvodů je rychlost a kvalita rekultivací ploch zasažených těžbou nerostných surovin významným faktorem krajinotvorby.

diskuze

 

Počasí v regionu »

Panorama 360° »

Úvod|Cíle/Trasy|Multimédia|Transformace a rekultivace území|Místo pro podnikání|RSK UK|Akce|Kontakt

 

 

 

 

 

 

 

 

Rekultivovaná území ÚK » Transformace a rekultivace území » Výsypky » okres Teplice » Výsypka VÁCLAV

| | cesky deutsch english