Výsypka ŽICHLICE

 

33_vysypka_Zichlice_1953.jpg
33_vysypka_Zichlice_1964.jpg
33_vysypka_Zichlice_1975.jpg
33_vysypka_Zichlice_1987.jpg
33_vysypka_Zichlice_1998.jpg
33_vysypka_Zichlice_2000.jpg
33_vysypka_Zichlice_2005.jpg
33_vysypka_Zichlice_2008.jpg
33_vysypka_Zichlice_2011.jpg
33_vysypka_Zichlice_2013.jpg
33_vysypka_Zichlice_2015.jpg
. . . . . . . . . . .

Výsypka Žichlice je vnější výsypkou lomu Chabařovice. Dříve se zde nacházela obec Žichlice. Byla zde realizována zemědělská rekultivace na rovinných plochách a lesnická rekultivace na svazích výsypky a některých menších plochách jednotlivých teras. Rekultivace byla zahájena v roce 1996 terénními úpravami. V roce 1997 byl zahájen agrocyklus na čtyřech zemědělských plochách, tyto práce byly v roce 2001 ukončeny. Na ploše lesnické rekultivace proběhla v letech 1997 až 1998 základní výsadba a pěstební péče pokračovala až do zapojení porostu, ukončena byla v roce 2006. Celková rozloha výsypky je asi 180 ha.

 

 

Výsypky představují jeden z doprovodných jevů těžby nerostných surovin, v Ústeckém kraji tedy především těžby hnědého uhlí. V zájmu obyvatel pánevních okresů i těžebních podniků je jejich co nejrychlejší úprava a postupné začlenění takto nově vzniklé krajiny do ekosystému území. Jde o procesy, které by bez zásahu člověka trvaly minimálně desítky let, ovšem v případě nepříznivého složení hornin sypaných na výsypku by k nim patrně vůbec nedošlo. Proto nabývají rekultivační práce na výsypkách severočeské pánve stále většího významu. Povrchová těžba se, oproti hlubinné, vyznačuje vyšší roční těžbou, nižšími těžebními náklady, ale hlavně také devastací všech složek prostředí, ve kterém je provozována (Štýs, 1981). Negativními vlivy je zasaženo velké množství obyvatel. Nejvyšší koncentrace obyvatel je soustředěná kolem měst Teplice, Chomutov, Most a Ústí nad Labem (Vráblíková & Vráblík, 2002; Beránek, 2009; Vráblíková a kol. 2007), v jejichž blízkosti se vyskytují nebo vyskytovaly aktivní povrchové doly. Z těchto důvodů je rychlost a kvalita rekultivací ploch zasažených těžbou nerostných surovin významným faktorem krajinotvorby.

diskuze

 

Počasí v regionu »

Panorama 360° »

Úvod|Cíle/Trasy|Multimédia|Transformace a rekultivace území|Místo pro podnikání|RSK UK|Akce|Kontakt

 

 

 

 

 

 

 

 

Rekultivovaná území ÚK » Transformace a rekultivace území » Výsypky » okres Ústí nad Labem » Výsypka ŽICHLICE

| | cesky deutsch english