Výsypky malolomů BARBORA, OTAKAR, LIEBIG, ČSM a DUKLA

 

21_vysypky_Teplicko_1953.jpg
21_vysypky_Teplicko_1964.jpg
21_vysypky_Teplicko_1975.jpg
21_vysypky_Teplicko_1987.jpg
21_vysypky_Teplicko_1998.jpg
21_vysypky_Teplicko_2000.jpg
21_vysypky_Teplicko_2005.jpg
21_vysypky_Teplicko_2008.jpg
21_vysypky_Teplicko_2011.jpg
21_vysypky_Teplicko_2013.jpg
21_vysypky_Teplicko_2015.jpg
. . . . . . . . . . .

Hnědouhelné výsypky v prostoru mezi Teplicemi a Hrobem mají původ v těžební činnosti bývalého národního podniku Dukla v Pozorce (později Doly Júlia Fučíka), který zahrnoval tehdejší povrchové doly Otakar, Barbora, Svornost (ČSM), Liebig a Dukla (Karel). Jako poslední zde ukončil svou činnost lom Barbora v roce 1973. Území těchto malolomů bylo s ohledem na tehdejší záměry výhledové těžby v tomto prostoru rekultivovány ozeleněním bez řádné technické stabilizace, což se později projevilo několika havarijními sesuvy. Rekultivační činností, která zde probíhala v letech 1956 až 1994, zde vznikl komplex zalesněných ploch v kombinaci se zatopenými zbytkovými jámami malolomů o celkové rozloze kolem 840 ha.

 

 

 

 

Výsypky představují jeden z doprovodných jevů těžby nerostných surovin, v Ústeckém kraji tedy především těžby hnědého uhlí. V zájmu obyvatel pánevních okresů i těžebních podniků je jejich co nejrychlejší úprava a postupné začlenění takto nově vzniklé krajiny do ekosystému území. Jde o procesy, které by bez zásahu člověka trvaly minimálně desítky let, ovšem v případě nepříznivého složení hornin sypaných na výsypku by k nim patrně vůbec nedošlo. Proto nabývají rekultivační práce na výsypkách severočeské pánve stále většího významu. Povrchová těžba se, oproti hlubinné, vyznačuje vyšší roční těžbou, nižšími těžebními náklady, ale hlavně také devastací všech složek prostředí, ve kterém je provozována (Štýs, 1981). Negativními vlivy je zasaženo velké množství obyvatel. Nejvyšší koncentrace obyvatel je soustředěná kolem měst Teplice, Chomutov, Most a Ústí nad Labem (Vráblíková & Vráblík, 2002; Beránek, 2009; Vráblíková a kol. 2007), v jejichž blízkosti se vyskytují nebo vyskytovaly aktivní povrchové doly. Z těchto důvodů je rychlost a kvalita rekultivací ploch zasažených těžbou nerostných surovin významným faktorem krajinotvorby.

diskuze

 

Počasí v regionu »

Panorama 360° »

Úvod|Cíle/Trasy|Multimédia|Transformace a rekultivace území|Místo pro podnikání|RSK UK|Akce|Kontakt

 

 

 

 

 

 

 

 

Rekultivovaná území ÚK » Transformace a rekultivace území » Výsypky » okres Teplice » Výsypky malolomů BARBORA, OTAKAR, LIEBIG, ČSM a DUKLA

| | cesky deutsch english